Start Aktualności KWALIFIKACJOM NA RATUNEK - II edycja, zapraszamy do uczestnictwa

KWALIFIKACJOM NA RATUNEK - II edycja, zapraszamy do uczestnictwa

WPR

PROJEKTY UNIJNE | 22 października 2018

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z firmą JMM Mariusz Lewandowski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 KWALIFIKACJOM NA RATUNEK – II EDYCJA.

Dofinansowanie projektu ze środwo unijnych wynosi 1 661 712,60 zł.

Celem głównym projektu zaplanowanymdo realizacji do 31 marca 2020 r. jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu przez uzyskanie tytułu "ratownika". Dzięki temu po ukończeniu szkoleń zawodowych zakończonych certyfikowanym egzaminem zewnętrznym, uczestnicy kursu umocnią swoją pozycję na śląskim rynku pracy lub zdobędą kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
• będąca zatrudniona, pełniąca służbę lub będąca członkiem jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym,
• mieszkająca lub pracująca na terenie województwa śląskiego,
• mająca ukończone 18 lat.

W szczególności:
• osoby niepełnosprawne,
• osoby z wykształceniem średniim,
• kobiety,
• osoby powyżej 50. roku życia,
• osoby bezrobotne,
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
• osoby w trudnej sytuacji finansowej.

 UWAGA: rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.:
• pobierasz ze strony lub w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne,
• wypełniasz i podpisujesz,
• dostarczasz do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Szkoła Ratownictwa - ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice (pocztą tradycyjną lub osobiście),
• trzymujesz informację o przyjęciu do projektu

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019