Start Aktualności Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020

j. w.

DLA PACJENTÓW | 19 grudnia 2016

Jest to dokument na wiele lat, obejmujący zasięgiem obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020, przyjęty uchwałą zarządu województwa śląskiego 29 października 2013 roku, ma ułatwić wdrożenie nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej i zapewnienia odpowiedniej dostępności do niej mieszkańcom naszego województwa.

Śląski Program jest realizacją wytycznych, określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które podkreślają znaczenie upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także głównych założeń zawartych w Raporcie WHO pt. „Zdrowie Psychiczne: nowe rozumienie, nowa nadzieja" oraz Rezolucji Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Umocnienie zdrowia psychicznego".

Jest to dokument na wiele lat, obejmujący zasięgiem obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych. Zawiera omówienie podstaw prawnych, odnoszących się do problematyki zdrowia psychicznego. Przedstawia sytuację epidemiologiczną w województwie śląskim oraz stan zasobów psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej regionu. Definiuje cele, okres ich realizacji przypadający na lata 2013-2020, a także określa regionalny model opieki psychiatrycznej. Zadaniem programu jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia psychicznego i unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego w województwie śląskim.

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 zgodny jest z zapisami regionalnych dokumentów strategicznych: Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, Programem przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 oraz Kierunkami Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013.

Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostkami psychiatrycznymi z terenu województwa śląskiego oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019