Start Aktualności Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020

j. w.

DLA PACJENTÓW | 19 grudnia 2016

Jest to dokument na wiele lat, obejmujący zasięgiem obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020, przyjęty uchwałą zarządu województwa śląskiego 29 października 2013 roku, ma ułatwić wdrożenie nowoczesnego modelu opieki psychiatrycznej i zapewnienia odpowiedniej dostępności do niej mieszkańcom naszego województwa.

Śląski Program jest realizacją wytycznych, określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które podkreślają znaczenie upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a także głównych założeń zawartych w Raporcie WHO pt. „Zdrowie Psychiczne: nowe rozumienie, nowa nadzieja" oraz Rezolucji Komitetu Wykonawczego Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Umocnienie zdrowia psychicznego".

Jest to dokument na wiele lat, obejmujący zasięgiem obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych. Zawiera omówienie podstaw prawnych, odnoszących się do problematyki zdrowia psychicznego. Przedstawia sytuację epidemiologiczną w województwie śląskim oraz stan zasobów psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej regionu. Definiuje cele, okres ich realizacji przypadający na lata 2013-2020, a także określa regionalny model opieki psychiatrycznej. Zadaniem programu jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia psychicznego i unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego w województwie śląskim.

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 zgodny jest z zapisami regionalnych dokumentów strategicznych: Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, Programem przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 oraz Kierunkami Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie na lata 2009-2013.

Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostkami psychiatrycznymi z terenu województwa śląskiego oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019