Start Aktualności Uczestniczymy w realizacji program „Świadomy Senior”

Uczestniczymy w realizacji program „Świadomy Senior”

DLA PACJENTÓW | 1 grudnia 2016

Program „Świadomy Senior” adresowany jest do osób starszych mieszkających w Rybniku oraz miejscowościach powiatu rybnickiego.

Seniorze! Chcesz dowiedzieć się jak udzielać pierwszej pomocy? Jak obronić się w sytuacji zagrożenia? Chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z alkoholem i innymi używkami?

Weź udział w programie prewencyjnym „Świadomy Senior”, który realizują rybniccy policjanci oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku i Rybnickiego Klubu Sportowego Ju Jitsu.

Wczoraj (30 listopada br.) komendant miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski oraz Robert Ostrowski, kierownik obszaru Jastrzębie Zdrój WPR w Katowicach, Mariola Kujańska, przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku i Marek Wróbel wiceprezes ds. sportowych Rybnickiego Klubu Sportowego Ju Jitsu podpisali porozumienie o wspólnej realizacji programu prewencyjnego, skierowanego do osób starszych pod nazwą „Świadomy Senior”.

Obecnie dosyć często podczas dokonywania przestępstw sprawcy używają wobec swoich ofiar przemocy fizycznej - zwraca uwagę Robert Ostrowski. - Seniorzy mogą się też spotkać na co dzień z problemem nadużywania alkoholu lub zażywania substancji psychoaktywnych przez osoby z najbliższego otoczenia, głównie przez ludzi młodych. Zwiększa się ryzyko występowania problemów zdrowotnych i różnego rodzaju urazów. Wiedza dotycząca pierwszej pomocy może więc uratować komuś zdrowie, a nawet życie

Program „Świadomy Senior” adresowany jest do osób starszych mieszkających w Rybniku oraz miejscowościach powiatu rybnickiego. Realizowany jest od dziś do 30 czerwca przyszłego roku.

Celem tej akcji prewencyjnej jest m.in. ograniczenie liczby zdarzeń kryminalnych poprzez informowanie osób starszych o grożących im niebezpieczeństwach i zagrożeniach, a przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na pytania: jak poradzić sobie z oszustami i jak ratować własne zdrowie i życie.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019