Start Aktualności Uczestniczymy w realizacji program „Świadomy Senior”

Uczestniczymy w realizacji program „Świadomy Senior”

DLA PACJENTÓW | 1 grudnia 2016

Program „Świadomy Senior” adresowany jest do osób starszych mieszkających w Rybniku oraz miejscowościach powiatu rybnickiego.

Seniorze! Chcesz dowiedzieć się jak udzielać pierwszej pomocy? Jak obronić się w sytuacji zagrożenia? Chcesz poszerzyć wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z alkoholem i innymi używkami?

Weź udział w programie prewencyjnym „Świadomy Senior”, który realizują rybniccy policjanci oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku i Rybnickiego Klubu Sportowego Ju Jitsu.

Wczoraj (30 listopada br.) komendant miejski Policji w Rybniku insp. Teofil Marcinkowski oraz Robert Ostrowski, kierownik obszaru Jastrzębie Zdrój WPR w Katowicach, Mariola Kujańska, przedstawicielka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku i Marek Wróbel wiceprezes ds. sportowych Rybnickiego Klubu Sportowego Ju Jitsu podpisali porozumienie o wspólnej realizacji programu prewencyjnego, skierowanego do osób starszych pod nazwą „Świadomy Senior”.

Obecnie dosyć często podczas dokonywania przestępstw sprawcy używają wobec swoich ofiar przemocy fizycznej - zwraca uwagę Robert Ostrowski. - Seniorzy mogą się też spotkać na co dzień z problemem nadużywania alkoholu lub zażywania substancji psychoaktywnych przez osoby z najbliższego otoczenia, głównie przez ludzi młodych. Zwiększa się ryzyko występowania problemów zdrowotnych i różnego rodzaju urazów. Wiedza dotycząca pierwszej pomocy może więc uratować komuś zdrowie, a nawet życie

Program „Świadomy Senior” adresowany jest do osób starszych mieszkających w Rybniku oraz miejscowościach powiatu rybnickiego. Realizowany jest od dziś do 30 czerwca przyszłego roku.

Celem tej akcji prewencyjnej jest m.in. ograniczenie liczby zdarzeń kryminalnych poprzez informowanie osób starszych o grożących im niebezpieczeństwach i zagrożeniach, a przede wszystkim udzielanie odpowiedzi na pytania: jak poradzić sobie z oszustami i jak ratować własne zdrowie i życie.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019