Start Aktualności Wizyta lekarza Pogotowia Ratunkowego ze Zrenjanina

Wizyta lekarza Pogotowia Ratunkowego ze Zrenjanina

j. w.

DLA PACJENTÓW | 26 października 2016

WPR w Katowicach gościł doktor Mihajlo Papić, na co dzień pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w serbskim Zrenjaninie.

Dr Mihajlo Papić (drugi na zdjęciu od prawej) zapoznał się z funkcjonującym w Polsce systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dyrektor WPR w Katowicach, Artur Borowicz opisał gościowi pozycję naszej jednostki w skali kraju i świadczone przez nas usługi.

W Szopienicach Klaudiusz Nadolny, ratownik medyczny koordynujący Ośrodka Koordynacji WPR, wyjaśnił gościowi z Serbii na czym polega praca i procedury w trzech naszych Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych, a Iwona Zygmuntowicz, kierownik Działu Transportu Sanitarnego i Zabezpieczenia Medycznego WPR wytłumaczyła mu nasze różnice między transportem systemowym a komercyjnym. Z kolei na Stacji Pogotowia Ratunkowego WPR w Katowicach przy ul. Powstańcow dr Tomasz Krybus pokazał dr. Papiciowi nasze ambulanse i zamontowany w nich sprzęt.

Zrenjanin jest 120-tysięcznym miastem w okręgu Wojwodina. Jego mieszkańców w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia zabezpieczają cztery zespoły ratownictwa medycznego, w tym jeden z rezerwy. Przewozy komercyjne pacjentów są więc tam możliwe tylko z wykorzystaniem ambulansów systemowych.

Tamtejsze pogotowie ratunkowe (Slużba hitne medicinske pomoći) wchodzi w skład jednostki medycznej Domu Zdrowia im. „Dr. Boszko Vrebalov” w Zrenjaninie, który rozpoczął działaność w marcu 1953 roku. W Wojwodinie każde pogotowie ratunkowe ma inny telefoniczny numer alarmowy dla wzywających pomocy medycznej.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019