Start Aktualności Europe Direct- Katowice podziękował Jolancie Stafiej

Europe Direct- Katowice podziękował Jolancie Stafiej

j. w.

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 15 lutego 2016

Przygotowany i przeprowadzony przez naszą ratowniczkę medyczną Jolantę Stafiej program oraz warsztaty i pokaz z zakresu pierwszej pomocy zostały bardzo pozytywnie i serdecznie przyjęte przez Europe Direct w Katowicach.

Europe Direct-Katowice jest punktem informacji europejskiej, działającym w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej - Europe Direct. Jego zadaniem jest przybliżanie mieszkańcom naszego regionu tematyki unijnej.

Udziela więc praktycznych informacji z dziedziny integracji europejskiej, w szczególności z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, rynku pracy w Unii Europejskiej, możliwości edukacyjnych w innych krajach europejskich, korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, praw obywateli Unii Europejskiej, np. w dziedzinie ochrony praw konsumenta.

Nasza ratowniczka Jolanta Stafiej podczas akcji promocyjno-informacyjnej "112 niezły numer!", zorganizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, 10 lutego przeprowadziła na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach kurs pierwszej pomocy. W ten sposób włączyła się w promocję europejskiego numeru alarmowego 112 i upowszechniła zasady bezpiecznego zachowania się oraz postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Małgorzata Sołtys z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Katowicach w piśmie do dyrektora WPR, Artura Borowicza podkreśla, że prelekcja, warsztaty oraz pokaz przygotowany przez Jolantę Stafiej pozytywnie wpłynęły na merytoryczną wartość organizowanej przez nich akcji i uczyniły ją bardziej atrakcyjną dla uczniów, a przede wszystkim uświadomiły im, że znajomość zasad pierwszej pomocy oraz stosowanie ich w praktyce może uratować życie lub zdrowie osób chorych lub poszkodowanych w różnego typu wypadkach.

Małgorzata Sołtys składając Jolancie Stafiej i dyrekcji WPR podziękowania jednoznacznie pozytywnie ocenia działalność społeczną pracowników WPR w Katowicach, przyczyniającą się do promocji zagadnień związanych z pierwszą pomocą, co pomoże z pewnością lokalnej społeczności odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od ORPiP

25 kwietnia 2019

Życzenia od posła K. Gadowskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia

3 kwietnia 2019

Były u nas przedszkolaki i...

12 marca 2019

CZERWONE BERETY dziękują za szkolenie z zasad pierwszej pomocy

20 lutego 2019

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018