Start Aktualności Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym

Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym

j. w.

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 1 grudnia 2015

Książka jest rzetelną ściągawką dla wszystkich osób pracujących w systemie PRM.

Nasi ratownicy medyczni: Klaudiusz Nadolny, Michał Kucap, Piotr Szwedziński i Igor Żmudka są autorami niezwykle praktycznej publikacji "Rekomendacje postępowania w ratownictwie medycznym", adresowanej do całego środowiska ratowników medycznych.

Książka podzielona została na 25 rozdziałów. Autorzy opisali w niej 17 algorytmów postępowania przedszpitalnego w przypadkach: zatoru tętnicy płucnej, udaru mózgu, ostrego zespołu wieńcowego, epilepsji (drgawek), zapalenia krtani, wstrząsu anafilaktycznego i hipowolemicznego, astmy oskrzelowej, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, nadciśnienia tętniczego, obrzęku płuc, niewydolności nerek, cukrzycy, oparzeń oraz urazów czaszkowo-mózgowych, klatki piersiowej i kręgosłupa.

Ratownicy medyczni znajdą w niej także rozdziały poświęcone badaniu pacjenta, stosowaniu leków w ratownictwie medycznym, zaburzeniom rytmu serca, ratunkowej ocenie EKG, centrach urazowych w całym kraju oraz schemat badania pacjenta po urazie według ITLS i o przymusie bezpośrednim.

W publikacji jeden rozdział poświęcono lekom stosowanym przez zespoły ratownictwa medycznego z uwzględnieniem tych, które ratownik medyczny może stosować samodzielnie bądź pod nadzorem lekarza. W sposób prosty i przejrzysty autorzy opisali podstawowe wskazania, przeciwwskazania i dawkowanie leków, uwzględniając zalecenia stosowania ich w stanach nagłych.

Słowem: książka jest rzetelną ściągawką dla wszystkich osób pracujących w systemie PRM.

Dr n. med. Arkadiusz Niczyporuk, specjalista medycyny ratunkowej napisał o tej publikacji, że nie tylko ratownicy medyczni, ale również lekarze systemu mogą w niej odnaleźć wiele cennych wskazówek dotyczących postępowania ratowniczego. Autorzy zebrali i opracowali w niej aktualnie zalecane postępowania przedszpitalne w większości stanów zagrożenia życia. Książka ma zwarty i przejrzysty układ treści, zawiera skondensowany zasób wiedzy. Na uwagę zasługuje rozdział poświęcony badaniu przedmiotowemu i podmiotowemu pacjenta, który w sposób niezwykle przystępny i intuicyjny opisuję specyfikę zbierania wywiadu i badania pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego. Do tej pory takiej wiedzy należało szukać w publikacjach, adresowanych głównie dla lekarzy, a nie ratowników medycznych.

Z kolei lek. med. Andrzej Nabzdyk zwraca uwagę, że w sytuacji szybkich działań nie ma czasu na zaglądanie do grubych książek, a koniecznie trzeba się trzymać ustalonych zasad i procedur, w imię bezpieczeństwa pacjenta. Prezentowane rekomendacje czterech ratowników z WPR w Katowicach są więc pomocne, i w ambulansach, i na SOR-ach. Polecając książkę podkreśla, że należy na bieżąco być z wiedzą. Czytać i ćwiczyć, bowiem zawodowo zajmujemy się ratowaniem życia i zdrowia.

Wśród czterech patronów merytorycznych pracy naszych ratowników znalazła się m.in. Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK i Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. Publikacja została objęta patronatem honorowym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Autorzy to czwórka doświadczonych praktyków ratownictwa medycznego.

Klaudiusz Nadolny jest magistrem ratownictwa medycznego. Na co dzień pracuje na stanowisku ratownik medyczny koordynujący Ośrodka Koordynacji, do którego należą trzy Zintegrowane Dyspozytornie Medyczne, zarządzające 85 zespołami ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego. Jest certyfikowanym instruktorem American Heart Association, instruktorem Medycznego Centrum Szkoleniowego i Szkoły Ratownictwa Medycznego WPR w Katowicach. Jest także kierownikiem naukowym kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz redaktorem naczelnym portalu „Ratunek 24”.

Autorzy wspomagający to:
Michał Kucap, absolwent Wydziału Lekarskiego z pododdziałem lekarsko-dentystycznym ŚUM w Zabrzu, magister ratownictwa medycznego. W WPR w Katowicach pracuje na stanowisku asystenta ratownictwa medycznego oraz dyspozytora medycznego. Jest instruktorem Medycznego Centrum Szkoleniowego z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Szkoły Ratownictwa WPR w Katowicach.

Piotr Szwedziński jest magistrem ratownictwa medycznego. Ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Medycznego Centrum Szkoleniowego oraz Szkoły Ratownictwa WPR w Katowicach.

Igor Żmudka jest absolwentem niepublicznego medycznego studium w Będzinie oraz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Instruktor w Medycznym Centrum Szkoleniowym oraz Szkole Ratownictwa WPR w Katowicach. Jest także wykładowcą Społecznej Akademii Nauk w Olkuszu.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019