Start Aktualności W punkcie szczepień COMIRNATY w Szpitalu Zakonu Bonifratrów

W punkcie szczepień COMIRNATY w Szpitalu Zakonu Bonifratrów

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 5 stycznia 2021

Fot.: SZB

Na zdjęciu: lekarz podaje szczepionkę przeciwko C-19 w prawe ramię pacjenta.

Rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 wśród załogi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pierwsi pracownicy szczepionkę COMIRNATY, efektu współpracy amerykańskiego koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNtech. Na razie jest to jedyna szczepionka antycovidowa dopuszczona do użytkowania w UE, w tym i w Polsce.

Procedury szczepienia opisywać nie będziemy, bo w branży jest znane. Gdyby ten materiał czytał ktoś spoza świata ochrony zdrowia, to można kliknąć w tym miejscu, by poznać szczegóły procedury. Kwestionariusz medyczny należy wypełnić wcześniej.

Zresztą na samym wstępie napisano: „Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie”.

Jedno sformułowanie w tym dokumencie jest nie do końca jasne.

„Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?”. Kto wie, czy nie jest chory nowotworowo? Tak, nie lub nie wiem. Mający wątpliwości, wybierają ostatnią opcję. W ostatnim, dziesiątym, punkcie karty stwierdzono: „Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne?”. Można nic nie zaznaczać lub tak, nie, nie wiem.

Wiemy, że szczepienie jako takie bolesne nie jest. Właściwie prawie nieodczuwalne. Po zaszczepieniu należy się upomnieć o potwierdzenie szczepienia. W przypadku punktu szczepień w bonifraterskim szpitalu podawano do sfotografowania kartę, potwierdzającą, że „Właśnie otrzymałeś(-aś) COMIRNATY, szczepionkę mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)”. Teraz już na 100 proc. wiadomo, że jest to szczepionka „przeciwko covidowi” a nie „przeciwko koronawirusowi”, o czym wyrażają się nie tylko politycy, ale – zdarza się – i lekarze.

Wiadomo, że w grupie zerowej są:
• pracownicy szpitali węzłowych,
• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
• pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
• pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia, a więc także wolontariuszy i stażystów). Wiadomo, że takich uprawnionych do szczepień w pierwszej kolejności jest ok. miliona. Nie wiadomo, czy wszyscy się zaszczepią. Rząd przedłużył termin składania oświadczeń o chęci zaszczepienia się, dla wyżej wymienionych, do 14 stycznia.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020