Start Aktualności Nie musi boleć, dobre praktyki w leczeniu bólu

Nie musi boleć, dobre praktyki w leczeniu bólu

Michał Kucap, Dawid Kulik, Piotr Szwedziński

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW MEDYCYNA RATUNKOWA | 30 listopada 2020

Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło analizę leczenia bólu w opiece przedszpitalnej i okazało się, że ok. 75 proc. pacjentów nie otrzymało odpowiedniego leczenia bólu. Dlatego w połowie 2019 r. resort wprowadził zalecenie stosowania dobrych praktyk leczenia bólu w opiece przedszpitalnej.

Ratownik medyczny w Polsce ma do dyspozycji 7 leków przeciwbólowych. By osiągnąć jak największy sukces terapeutyczny, w pierwszej kolejności powinien ocenić sytuację, w której aktualnie znajduje się pacjent, za pomocą skali natężenia bólu oraz innych schematów, które zostały stworzone do jego dyspozycji.

Słaba, niestety, jest jeszcze wiedza ratowników na temat odczuwania bólu u pacjentów nieprzytomnych. Jednak dzięki ponawianiu tematu uśmierzania bólu w dyskusjach oraz na wykładach podczas zajęć na uczelniach wyższych czy odbywających się sympozjach lub kongresach, rośnie wśród ratowników medycznych świadomość, że każdemu pacjentowi należy się pomoc w walce z bólem bez względu na stan jego świadomości.

Farmakoterapia przeciwbólowa odgrywa bardzo ważną rolę w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Już na samym początku czytając definicję bólu dowiedzieć się można, że jest to nieprzyjemne doświadczenie czuciowe i emocjonalne wywierane na organizmie człowieka. Dodajmy, że zgodnie z prawem każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu, dlatego obowiązkiem każdego członka Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM) jest bezwzględnie przestrzegać tego prawa.

Ból nie jest zjawiskiem jednorodnym
Według Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu jest on nieprzyjemnym doświadczeniem czuciowym i emocjonalnym związanym z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki, albo określanym w kategoriach takiego uszkodzenia.

Rozkładając powyższą definicję na czynniki pierwsze można wywnioskować, że ból jest:
• rodzajem czucia,
• emocją (ponieważ jest nieprzyjemny),
• popędem (ponieważ umożliwia nabywanie reakcji obronnych chroniących organizm przed działaniem czynników szkodliwych).

Ból nie jest zjawiskiem jednorodnym, dlatego rozróżniamy dwa rodzaje bólu:
• fizjologiczny (odczuwamy go wtedy, gdy mimo pełni zdrowia działa na nas bodziec bólowy),
• patofizjologiczny (jego obecność zazwyczaj sygnalizuje chorobę i zapobiega jej zlekceważeniu).

Przykładami bólu patologicznego będą:
• urazy, stany zapalne, oparzenia, choroby reumatyczne,
• ból pooperacyjny,
• ból neuropatyczny (spowodowany uszkodzeniem nerwu),
• nól głowy, ból zębów,
• bóle w chorobie nowotworowej.

Najczęstszą przyczyną bólu patologicznego jest ból pochodzenia trzewnego. Przykładem takiego bólu może być ból żołądka. gdy boli żołądek dochodzi również do skurczów żołądka. Gdy impulsy bólowe znajdą się w rogu grzbietowym część z nich pobudza interneurony, a te z kolei pobudzają sąsiednie neurony związane z czuciem skórnym. Skutkiem tego jest nie tylko ból narządu (jak w tym przypadku żołądka), ale również ból otaczającej go skóry. Ból ten nosi nazwę bólu odniesionego.

Co robić, by pacjenta nie bolało?
Najlepszym sposobem leczenia bólu pacjenta będzie niewątpliwie odpowiednia farmakoterapia. W celu godnego dopełnienia swych obowiązków i przestrzegania praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia daje ratownikowi medycznemu do dyspozycji 7 leków przeciwbólowych, które może podać samodzielnie.

Są to leki o słabszym działaniu jak i mocniejszym. Wybór leku powinien być dokonywany wg określonych schematów i zasad powszechnie przyjętych. Aby dobrze dobrać lek o działaniu uśmierzającym ból, należy dokonać poprawnej oceny skali bólu, dzięki której określimy natężenie bólu, jego patomechanizm oraz mechanizm działania farmakodynamicznego leków przeciwbólowych.

Pacjent ma prawo do leczenia bólu
Najlepszym sposobem leczenia bólu pacjenta będzie niewątpliwie odpowiednia farmakoterapia. Zawsze należy mieć na uwadze prawa leczonego przez nas pacjenta. W świetle ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070), oraz ustawy z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 836), pacjent ma prawo do leczenia bólu...

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020