Start Aktualności Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w statystyce

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w statystyce

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 sierpnia 2017

W 2016 r. lekarze systemu stanowili 20,6 proc. ogółu pracujących.

Pełny raport o działalności Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (SPRM) przedstawiony będzie przez Główny Urząd Statystyczny w grudniu 2017 r. w publikacji „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.” Wstępne dane GUS prezentuje już na swojej stronie internetowej.

W 2016 r. w ramach SPRM działało 1492 zespołów ratownictwa medycznego, 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych - podaje GUS.

W 2016 r. pomocy udzielały 1492 zespoły ratownictwa medycznego, w tym:
• 932 podstawowe i
• 560 specjalistyczne.

W porównaniu do 2015 r. odnotowano zwiększenie liczby zespołów podstawowych o 34 zespoły i zmniejszenie liczby zespołów specjalistycznych o 29 zespołów. Pomocy udzielały także lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

W zespołach ratownictwa medycznego pracowało 21,6 tys. personelu medycznego:
• lekarze systemu stanowili 20,6 proc. ogółu pracujących,
• pielęgniarki systemu – 9,8 proc.,
• ratownicy medyczni – 64,7 proc.,
• a inne osoby – 4,9 proc.

W 2016 r. odnotowano łącznie ponad 3,1 mln wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W porównaniu do 2015 r. stanowił to wzrost o 3562 wyjazdy/wyloty. Zespoły ratownictwa medycznego najczęściej udzielały pomocy w domu (ponad 70 proc. przypadków).

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy blisko 3,2 mln osób:
• dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 6,3 proc. ogółu poszkodowanych
• osoby w wieku 65 lat i więcej – 42,5 proc.

Odsetek kobiet, którym udzielono pomocy, wyniósł 47,1 proc.

Wskaźnikiem ilustrującym dostępność do świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego jest liczba zespołów przypadająca na 100 tys. ludności.
W 2016 r. wskaźnik ten na poziomie kraju wyniósł 3,9.

Najwyższy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 5,4, a najniższy – 3,4 – w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Za pomoc w organizacji pikniku chorzowskiego Sanepidu

24 lipca 2019

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019