Start Aktualności Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w statystyce

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w statystyce

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 9 sierpnia 2017

W 2016 r. lekarze systemu stanowili 20,6 proc. ogółu pracujących.

Pełny raport o działalności Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (SPRM) przedstawiony będzie przez Główny Urząd Statystyczny w grudniu 2017 r. w publikacji „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.” Wstępne dane GUS prezentuje już na swojej stronie internetowej.

W 2016 r. w ramach SPRM działało 1492 zespołów ratownictwa medycznego, 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz 221 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało także 161 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych - podaje GUS.

W 2016 r. pomocy udzielały 1492 zespoły ratownictwa medycznego, w tym:
• 932 podstawowe i
• 560 specjalistyczne.

W porównaniu do 2015 r. odnotowano zwiększenie liczby zespołów podstawowych o 34 zespoły i zmniejszenie liczby zespołów specjalistycznych o 29 zespołów. Pomocy udzielały także lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

W zespołach ratownictwa medycznego pracowało 21,6 tys. personelu medycznego:
• lekarze systemu stanowili 20,6 proc. ogółu pracujących,
• pielęgniarki systemu – 9,8 proc.,
• ratownicy medyczni – 64,7 proc.,
• a inne osoby – 4,9 proc.

W 2016 r. odnotowano łącznie ponad 3,1 mln wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W porównaniu do 2015 r. stanowił to wzrost o 3562 wyjazdy/wyloty. Zespoły ratownictwa medycznego najczęściej udzielały pomocy w domu (ponad 70 proc. przypadków).

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy blisko 3,2 mln osób:
• dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 6,3 proc. ogółu poszkodowanych
• osoby w wieku 65 lat i więcej – 42,5 proc.

Odsetek kobiet, którym udzielono pomocy, wyniósł 47,1 proc.

Wskaźnikiem ilustrującym dostępność do świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego jest liczba zespołów przypadająca na 100 tys. ludności.
W 2016 r. wskaźnik ten na poziomie kraju wyniósł 3,9.

Najwyższy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim – 5,4, a najniższy – 3,4 – w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019