skala powiększenia 100% wielkość czcionki 100%
Start Aktualności Raportowanie chorych zgodnie z AT-MIST - zobacz schemat

Raportowanie chorych zgodnie z AT-MIST - zobacz schemat

mkucap

DLA RATOWNIKÓW MEDYCYNA RATUNKOWA | 12 listopada 2020

Fot.: WPR

Należy pamiętać o wczesnym powiadomieniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Często w praktyce jest przekazywany główny problem z poszkodowanym, przez co zostaje pominięte wiele innych elementów, które okazują się istotne w dalszej diagnostyce i leczeniu pacjenta. W związku z tym, na świecie powstało kilka sposobów raportowania.

Obecne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i wytyczne ATLS oraz ETC rekomendują schemat AT-MIST, jako sposób przekazywania pacjentów w szpitalach.

Ten akronim w głównej mierze dotyczy chorego z obrażeniami wielonarządowymi, ale jest używany również u pacjentów nieurazowych – wystarczy pominąć elementy dotyczące urazowości.

Skrót AT-MIST jest akronimem składającym się z pierwszych liter słów angielskich oznaczających najważniejsze informacje, które należy przekazać w ok. 45 sekund:
A (age - wiek) cechy charakterystyczne jak: wiek, płeć i ewentualnie ciąża;
T (time of injury - czas powstania urazu);
M (mechanizm of injury – mechanizm urazu) opis mechanizmu powinien być jak najprostszy;
I (injury suspected – podejrzewane skutki urazu) zauważalne lub podejrzewane;
S (symptoms, signs – objawy) parametry krytyczne, częstość oddechów, akcja serca, ciśnienie tętnicze, saturacja, skala Glasgow oraz dynamika ich zmian;
T (treatment/time – leczenie i czas dotarcia) informacja o zastosowanym postępowaniu i jego skutkach oraz czas dotarcia do szpitala.

Należy pamiętać o wczesnym powiadomieniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć o pacjentach w bezpośrednim stanie zagrożenia życia zarówno urazowym, jak i nieurazowym.

Przekazanie informacji na SOR przez ZRM z wyprzedzeniem pozwala na przygotowanie się do przyjęcia i sprawniejsze działanie w sytuacjach, kiedy drogocenna staje się każda sekunda.

ATMIST umożliwia szybkie i jasne przekazanie informacji drogą radiową załodze HEMS w trakcie dolotu do Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach obowiązuje procedura medyczna dotycząca powyższego akronimu, którą należy stosować. W załączniku znajduje się graficznie rozrysowany schemat AT-MIST, który można stosować w trakcie pracy w Zespole Ratownictwa Medycznego.  

 

Piśmiennictwo:
1. Timler D., Karwan K., Nowakowski J., Wojdak M., Frydrysiak K., Zyśko D.: Czy w polskich CU stosowany jest protokół AT-MIST? „Na Ratunek”, 2016, nr 3, s. 64-65.
2. Dudek M., Rak M.: Raportowanie chorych z obrażeniami wielonarządowymi i pacjentów nieurazowych w stanie ciężkim – współpraca ZRM i SOR „Na Ratunek”, 2017 nr 3, s. 65-67.
3. Yong G., Dent A., Weiland T.: Handover from paramedics: observations and emergency department clinician perceptions. „Emergency Medicine Australasia”, 20, 2008, 149-155.
4. Talbot R., Bleetman A.: Retention of information by emergency department staff at ambulance handover: do standardised approaches work? „Emergency Medicine Journal”, 24, 2007, 539-542.
5. Bost N., Crilly J., Wallis M., Patterson E., Chaboyer W.: Clinical handover of patients arriving by ambulance to the emergency department – a literature review. „Int Emerg Nurs”, 2010, 18, 210-20.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020

Z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa życzenia na DRM

15 października 2020