Start Aktualności Ratownicy (jak lekarze) będą zdawać egzaminy

Ratownicy (jak lekarze) będą zdawać egzaminy

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 8 sierpnia 2017

Fot.: WPR

Łącznie ratownik będzie musiał wykazać się wiedzą z 13 dziedzin medycyny i prawa medycznego.

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić dla kończących studia na kierunku ratownictwo medyczne 6-miesięczny staż i końcowy egzamin. Resort zakłada, że pierwszy Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM) przeprowadzony zostanie w 2020 r.

Z informacji podanych (8 sierpnia 2017 r.) przez „Dziennik Gazetę Prawną” i „Rzeczpospolitą” wynika, że półroczna praktyka obejmowałaby 960 godzin dydaktycznych. Zmiany wynikają z tzw. dużej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przypomnijmy, że do 2014 r. egzaminy państwowe zdawali tylko absolwenci 2-letnich szkół policealnych.

Teraz ratownikiem medycznym zostaje się po studiach.

Projekt stosownego rozporządzenia (jest teraz konsultowany) przewiduje, że kandydat na ratownika będzie odpowiadał na 100 pytań, z których:
• 23 dotyczyć będzie medycznych czynności ratunkowych,
• 20 – medycyny ratunkowej i intensywnej terapii,
• 5 – medycyny katastrof,
• 3 – ginekologii i położnictwa.

„Łącznie ratownik będzie musiał wykazać się wiedzą z 13 dziedzin medycyny i prawa medycznego” - informuje „Rzeczpospolita”.

Obecnie Centrum Egzaminów Medycznych przeprowadza:
• Lekarski Egzamin Końcowy (LEK),
• Lekarsko-Stomatologiczny Egzamin Końcowy (LDEK).

PERM, podobnie, jak wyżej wymienione egzaminy, będzie przeprowadzany dwa razy do roku:
• między 1 kwietnia a 15 maja,
• między 2 listopada a 15 grudnia.

Przystępujący do PERM muszą się liczyć z wydatkami. Opłata egzaminacyjna ma wynieść 140 zł.

W systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (dane z 2016 r.) działało: 1492 zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 221 szpitalnych oddziałów Ratunkowych (SOR) – podaje „Rzeczpospolita”.

W ZRM pracowało w 2016 r. 21,6 tys. osób. Prawie 65 proc. z nich, to ratownicy medyczni.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019