skala powiększenia 100% wielkość czcionki 100%
Start Aktualności Samorząd lekarski do ministra zdrowia ws. lekarzy systemu PRM

Samorząd lekarski do ministra zdrowia ws. lekarzy systemu PRM

WPR

DLA LEKARZY | 26 października 2020

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 57 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przepis ten jest przejściowym i obowiązuje do końca 2020 r. „Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych” – uważa samorząd lekarski.

Chodzi o to, by później funkcję lekarza systemu mogły być wykonywane przez lekarzy, którzy przepracowali 3000 godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

NRL wnioskuje także o przywrócenie możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu przez lekarzy, którzy kontynuują szkolenie specjalizacyjne po 2. roku odbywania specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

Teraz jeszcze lekarz, który nie jest lekarzem systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy, ale przepracował 3000 godzin w swym zawodzie w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala może być lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego tylko do 31 grudnia 2020 r. i to pod warunkiem, że rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

Prezydium NRL chce, by wydłużyć wspomniany okres, a nadto usunąć z rozporządzenia warunek o szkoleniu specjalizacyjnym.

„Nie trzeba nikogo przekonywać, że znaleźliśmy się w czasach niebywale trudnych, gdzie bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone, na skutek rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia obywateli na pierwszej linii ognia stoją ludzie wykonujący zawody medyczne, należy więc zadbać o to, aby w miarę możliwości w pierwszej kolejności byli to ludzie mający doświadczenie w wykonywaniu pracy danego rodzaju” - czytamy w apelu Prezydium NRL.

„W obliczu aktualnej sytuacji epidemicznej należy uznać, że przyjęte przed epidemią ograniczenie czasowe dla wykonywania zadań lekarza Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do 31 grudnia 2020 r. zupełnie nie broni się w czasie epidemii. Pozbawienie doświadczonych lekarzy możliwości pełnienia funkcji lekarza systemu PRM w okresie szczytu epidemii jawi się jako trudne do zaakceptowania marnotrawstwo zasobów medycznych. Pozbawia się bowiem grupę lekarzy możliwości wsparcia specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, oraz możliwości pomocy pacjentom w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Prowadzi to do dalszego obniżenia, i tak bardzo niskiej, liczby lekarzy w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych, a stan ten będzie dodatkowo pogarszał się wskutek przebywania na kwarantannie czy zakażenia koronawirusem”.

W ocenie samorządu lekarskiego doświadczenie zawodowe tych lekarzy pracy z pacjentami może dobrze przysłużyć się mieszkańcom kraju w czasie walki z nadzwyczajnymi okolicznościami, w jakich obecnie się znajdujemy.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020

Z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa życzenia na DRM

15 października 2020