Start Aktualności Nowości na Platformie Rejestrów Medycznych

Nowości na Platformie Rejestrów Medycznych

WPR

CSIOZ

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 3 sierpnia 2017

Fot.: WPR

Bez sprawnie działającego systemu informatycznego trudno jest usprawniać funkcjonowanie ochrony zdrowia.

Od 1 sierpnia 2017 r. dostępne są na Platformie Rejestrów Medycznych dwa nowe rejestry – informuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, procesu weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesów udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego, który udostępnia wojewodom możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Rejestry będą zasilane w dane przez jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym - informuje Centrum.

 

Czytaj więcej na stronie CSIOZ.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019