Start Aktualności Nowy wiceminister w Ministerstwie Zdrowia

Nowy wiceminister w Ministerstwie Zdrowia

WPR

Ministerstwo Zdrowia

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 2 sierpnia 2017

Fot.: Ministerstwo Zdrowia

Nowy wiceminister jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Powołano go 1 sierpnia 2017 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – podało (1 sierpnia) biuro prasowe resortu. Minister Konstanty Radziwiłł powierzył Marcinowi Czechowi „inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, a także nadzorowanie działalności Narodowego Instytutu Leków w Warszawie oraz Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich”.

Zastąpil w tym zakresie wiceministra Marka Tombarkiewicza, który sprawował pieczę nad polityką lekową po odejściu z resortu Krzysztofa Łandy.

Nowy wiceminister jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (ma dwie specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego), Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 10 lat jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Autor ponad 200 prac i doniesień naukowych z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019