Start Aktualności Są i będą pieniądze na podwyżki płac dla ratowników

Są i będą pieniądze na podwyżki płac dla ratowników

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 25 lipca 2017

Podwyżki będą obejmowały wszystkich ratowników bez względu na formę zatrudnienia.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zebrał się na posiedzeniu (24 lipca 2017 r.) podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie dotyczyło postulatów środowiska ratowników medycznych.

Uczestniczyli w nim m.in.
• minister zdrowia Konstanty Radziwiłł,
• wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz,
• reprezentanci środowiska ratowników medycznych.

Roman Badach-Rogowski (przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego) oraz Dariusz Mądraszewski (przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność) przybliżyli informacje dotyczące porozumienia podpisanego 18 lipca 2017 r. Podkreślili, że porozumienie jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami środowiska ratowników medycznych a stanowiskiem prezentowanym przez rząd. Minister i wiceminister zdrowia potwierdzili zobowiązania zawarte w podpisanym porozumieniu.

„W spotkaniu uczestniczył wiceminister finansów Paweł Gruza, który zapewnił, że środki finansowe na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2017 rok zostały już zabezpieczone. Złożył również deklarację zapewnienia środków finansowych na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2018 rok. Wysokość środków finansowych zostanie zaplanowana przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 rok” - komunikuje biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby za monitorowanie realizacji ustaleń wynikających z porozumienia odpowiadał podzespół ds. ratownictwa medycznego branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

 

Więcej o porozumieniu z 18 lipca 2017 r.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019