Start Aktualności Są i będą pieniądze na podwyżki płac dla ratowników

Są i będą pieniądze na podwyżki płac dla ratowników

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 25 lipca 2017

Podwyżki będą obejmowały wszystkich ratowników bez względu na formę zatrudnienia.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zebrał się na posiedzeniu (24 lipca 2017 r.) podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie dotyczyło postulatów środowiska ratowników medycznych.

Uczestniczyli w nim m.in.
• minister zdrowia Konstanty Radziwiłł,
• wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz,
• reprezentanci środowiska ratowników medycznych.

Roman Badach-Rogowski (przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego) oraz Dariusz Mądraszewski (przewodniczący Sekcji Krajowej Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność) przybliżyli informacje dotyczące porozumienia podpisanego 18 lipca 2017 r. Podkreślili, że porozumienie jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami środowiska ratowników medycznych a stanowiskiem prezentowanym przez rząd. Minister i wiceminister zdrowia potwierdzili zobowiązania zawarte w podpisanym porozumieniu.

„W spotkaniu uczestniczył wiceminister finansów Paweł Gruza, który zapewnił, że środki finansowe na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2017 rok zostały już zabezpieczone. Złożył również deklarację zapewnienia środków finansowych na realizację wzrostów wynagrodzeń na 2018 rok. Wysokość środków finansowych zostanie zaplanowana przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 rok” - komunikuje biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby za monitorowanie realizacji ustaleń wynikających z porozumienia odpowiadał podzespół ds. ratownictwa medycznego branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

 

Więcej o porozumieniu z 18 lipca 2017 r.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od ORPiP

25 kwietnia 2019

Życzenia od posła K. Gadowskiego z okazji Światowego Dnia Zdrowia

3 kwietnia 2019

Były u nas przedszkolaki i...

12 marca 2019

CZERWONE BERETY dziękują za szkolenie z zasad pierwszej pomocy

20 lutego 2019

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018