Start Aktualności Psycholog dla dyspozytora medycznego – od roku 2021

Psycholog dla dyspozytora medycznego – od roku 2021

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 10 września 2020

W 2021 r. dyspozytorzy medycznie przejdą z pogotowia ratunkowego pod nadzór wojewodów. Staną się pracownikami urzędów wojewódzkich. Wówczas dyspozytorzy znajdą się także, jeśli będzie taka potrzeba, pod opieką psychologa.

Przewiiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych”. Praca dyspozytów co prawda jest „biurkowa”, ale bardzo stresująca.

Dyspozytorzy medyczni podkreślają potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla osób stykających się w codziennej praktyce z tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Ponadto, większość wezwań zespołów ratownictwa medycznego jest związana z sytuacją stresową spowodowaną stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego. Praca dyspozytora medycznego cechuje się dużą odpowiedzialnością zawodową i wiąże się z wysokim ryzykiem popełnienia błędu. Dyspozytorzy sygnalizują też rosnący poziom agresji słownej ze strony osób dzwoniących na numery alarmowe. W związku z powyższym istnieje wyraźna potrzeba zapewnienia wsparcia psychologicznego dyspozytora medycznego – konkluduje Ministerstwo Zdrowia.

Dziś mamy 39 dyspozytorni. Ich liczba z roku na rok zmniejsza się.

Docelowo przewidziano, że w 2028 r. będzie 18 dyspozytorni; po jednej w województwie za wyjątkiem mazowieckiego i śląskiego. Tam z uwagi na liczebność populacji i aglomeracyjny charakter będą po dwie dyspozytornie.

O kondycję psychiczną dyspoztrorów będą dbać fachowcy, czyli osoby, które ukończyły psychologię na pięcioletnich studia na kierunku psychologia i mające co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym, funkcjonariuszom policji, wojska lub straży pożarnej. Ministyerstwo Zdrowia w omawianych rozwiązaniach wzoruje się na wzorach już sprawdzonych w służbach mundurowych. W projekcie rozporządzenia przewiduje się, że psycholog zatrudniony przez wojewodę (co wynika z ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) będzie uczestniczył w procesie rekrutacji, szkolił nowych pracowników, prowadził prewencję psychologiczną wśród dyspozytorów oraz i spieszył z fachową pomocą dla straumatyzowanych dyspozytorów.

Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora medycznego będzie udzielane w formie:
• diagnozy psychologicznej,
• grupowych metod wsparcia,
• monitorowania zachowań na stanowisku pracy,
• porad i konsultacji,
• szkoleń,
• warsztatów,
• zajęć edukacyjnych.

Dotychczas zakres wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych nie był określony w przepisach prawa dotyczących wyłącznie tej grupie zawodowej. Aktualnie projekt omawianego rozporządzenia poddany jest konsultacjom społecznym.

 

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania dla ZRM S04 24 :-)

3 grudnia 2020

POBIERZ poradnik ćwiczeń dla pocovidowców i WYDRUKUJ

10 listopada 2020

Od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

3 listopada 2020

Z okazji DRM od Komendy Wojewódzkiej Policji

16 października 2020

Strażacy ratownikom z okazji DRM

15 października 2020

Prezydent Katowic z życzeniami dla ratowników

15 października 2020

Życzenia na DRM od wiceministra zdrowia

15 października 2020