Start Aktualności Swoje święto mieli ratownicy WOPR – wszystkiego najlepszego!

Swoje święto mieli ratownicy WOPR – wszystkiego najlepszego!

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 29 czerwca 2020

Czuwają nad naszym bezpieczeństwem na plaży, nad jeziorem, nad rzeką czy na basenie. Muszą być czujni, uważni, szybcy, sprawni, gotowi na każdą okoliczność. Nieraz od ich pracy zależy ludzkie życie i zdrowie.

WOPR, czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tworzy kilkadziesiąt tysięcy osób, w zdecydowanej większości to ratownicy. Działa jako stowarzyszenie. W ciągu ponad 58-letniej działalności WOPR przeszkolono prawie 400 tys. ratowników. WOPR powstał w 1962 r. Tzw. zadania w zakresie ratownictwa wodnego przejął od Polskiego Związku Pływackiego. Sam Dzień Ratownika (wodnego) obchodzony jest od 1927 r. 29 czerwca, bo w tym dniu w Kościele Katolickim przypada Dzień Świętego Piotra Apostoła, patrona ratowników wodnych (WOPR). To także (zazwyczaj) pierwszy dzień wakacji.

WOPR działa we współpracy z Państwowym Ratownictwem Medycznym i jest współfinansowane ze funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ratownictwie wodnym, są ustalone stopnie przynależności: ochotnicze, zawodowe i instruktorskie, oraz konkretne kryteria na każdy stopień. „Młodszym ratownikiem WOPR” może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, opanowała wiedzę i umiejętności z zakresu technik pływackich oraz ratowniczych. Następny stopień ochotniczy to „ratownik WOPR”. To stopnie dla ochotników. Zawodowcy mogą mieć: „ratownika wodnego pływalni”, „ratownika wodnego śródlądowego”, |ratownika wodnego morskiego” oraz „starszego ratownika wodnego”. Instruktorskie szarże to: „młodszy instruktor WOPR”, „instruktor WOPR”, „instruktor-wykładowca WOPR”.

Cel działania WOPR jest oczywisty: ratować ludzi, gdy toną, zmniejszyć liczbę utonięć. Realizacja tych zadań nie polega wyłącznie na bezpośredniej pomocy osobom tonącym, ale też na przygotowywaniu i prowadzeniu programów profilaktycznych, szkoleń, nauki pływania, organizacji wraz z terytorialnymi organami samorządowymi skutecznych planów działania w przypadku powodzi.

Kolegom i koleżankom z WOPR życzymy, by dane im było jak najrzadziej ratować tonących.

Bycie ratownikiem między innymi daje szansę samodoskonalenia i niesienia pomocy innym. Osoby będące ratownikami, bądź chcące nimi zostać mają możliwość sprawdzenia się, ulepszania swojej sprawności pływackiej, zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy ratowniczej i przedmedycznej, odbywania szkoleń dotyczących profilaktyki i pomocy, radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach. Ratownicy czynni zawodowo bądź pracujący społecznie, nieraz podkreślają, że ta praca daje ogromną satysfakcje i poczucie bycia potrzebnym. Nieustanna gotowość do ratowania ludzkiego życia to postawa godna pochwały.

WOPR jest członkiem International Life Saving – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019