Start Aktualności Samorząd wojewódzki ze wsparciem dla pracowników DPS-ów

Samorząd wojewódzki ze wsparciem dla pracowników DPS-ów

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 29 czerwca 2020

Uczestniczący w walce z epidemią SARS-CoV-2, otrzymają do wynagrodzeń dodatki. Utworzone zostaną miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców DPS-ów wracających ze szpitali i kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej.

Na te dwa zadania samorząd wojewódzki przeznaczy 29,4 mln zł.

– Walka z koronawirusem toczy się na wielu frontach. Chcemy wesprzeć pracowników domów pomocy społecznej, działających w naszym województwie, którzy w sposób niewidoczny dla społeczeństwa, każdego dnia zmagają się z epidemią COVID-19, ryzykując własne zdrowie – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Samorządowi udało się pozyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze polegać będzie na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej, którzy są zaangażowani w walkę i przeciwdziałanie COVID-19. Drugie z zadań jest rozwiązaniem nowatorskim i ma polegać na utworzeniu miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców domów pomocy społecznej, wracających ze szpitali i kandydatów na mieszkańców DPS.

– Zadanie w zakresie prowadzenia miejsc czasowego pobytu jest rozwiązaniem nowatorskim i odpowiedzią władz regionu na oczekiwania samorządów lokalnych, w zakresie konieczności prowadzenia takich działań. Ta współpraca samorządów w województwie układa się bardzo dobrze, dlatego mamy konkretne efekty – podkreśla Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, a nabór wniosków zostanie ogłoszony w pierwszych dniach lipca.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019