Start Aktualności Izolatoria – 125 zł od NFZ za każdy dzień pobytu pacjenta [WIDEO]

Izolatoria – 125 zł od NFZ za każdy dzień pobytu pacjenta [WIDEO]

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 31 marca 2020

Fot.: WPR

Listę obiektów, które zostaną przeznaczone na izolatoria publikuje wojewoda...

Zabezpieczenie personelu medycznego przed zakażeniem to dziś jedno z głównych wyzwań – nie tylko Polski. Jeśli nie uda się zachować podstawowych zasad ostrożności, to personel medyczny będzie bardzo zagrożony i zacznie go brakować. Dlatego budujemy teraz izolatoria przy szpitalach, aby pacjenci mogli tam czekać na wynik testu…

– Chcemy uruchomić specjalne hotele dla medyków. Widzimy, co się dzieje w innych krajach, i chcemy uniknąć czarnych scenariuszy, które tam się ziszczają. Chorowanie w domu nie jest dobrym rozwiązaniem – podkreśla prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia w rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną” (30 marca).

Za tworzeniem izolatoriów opowiadał się także Andrzej Sośnierz, poseł PiS i b. prezes NFZ. I to właśnie Fundusz będzie finansował pobyt w nich. Zresztą, sanatoria stoją teraz puste. W izolatoria przekształcone będą także niektóre akademiki, hotele i hostele. CI, którzy będą do nich skierowani, będą mieć zapewnioną opiekę medyczną i posiłki.

Obiekty, które będą pełnić rolę izolatoriów wskażą wojewodowie – informuje NFZ. Chodzi o to, aby znajdowały się blisko szpitali jednoimiennych lub innych szpitali zakaźnych i placówek, które dysponują oddziałami zakaźnymi. To właśnie personel medyczny tych szpitali będzie opiekował się izolowanymi pacjentami.

Do izolatorium będą kierowane osoby:
• chore na infekcję COVID-19 o łagodnym przebiegu, nie wymagające leczenia w szpitalu,
• u których podejrzewa się zachorowanie (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w izolacji poza szpitalem),
• którym lekarz zlecił izolację w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać,
• którym lekarz zlecił izolację w domu, lecz z innych przyczyn nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Nie należy kojarzyć izolatek z celami. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia izolowany pacjent MUSI mieć zapewnione:
• osobny pokój z łazienką,
• opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium
• trzy posiłki dziennie oraz jeśli izolowany pacjent, ze względu na wiek lub stan zdrowia, wymaga opieki drugiej osoby, jej pobyt razem z izolowanym jest możliwy. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz kierujący pacjenta do izolatorium.

Pacjentów izolowanych minimum dwa razy dziennie ma kontrolować pielęgniarka. Nad izolowanym czuwa również lekarz, który wizytuje pacjenta na miejscu lub udziela teleporady medycznej, np. przez telefon. W izolatorium pobiera się także wymazy do badań na obecność koronawirusa.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych. Pomieszczenia, które zajmował, po wypisaniu każdorazowo będą szczegółowo dezynfekowane i przygotowane na przyjęcie nowych osób.

NFZ komunikuje: „Listę obiektów, które zostaną przeznaczone na izolatoria publikuje wojewoda. Każdy z tych obiektów, zanim znajdzie się w wykazie wojewodów, jest sprawdzany m.in. przez Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, pod kątem spełnienia standardów wskazanych przez Ministra Zdrowia. Koszty pobytu pacjenta w izolatorium pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia2. Szacuje się je na 125 zł za każdy dzień. Środki z NFZ trafią najpierw do szpitali, które opiekują się izolowanymi pacjentami. Następnie zostaną przekazane przez szpitale do izolatoriów, które dla tych placówek medycznych, są podwykonawcami”.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019