Start Aktualności Podziękowania od Zarządu Województwa Śląskiego

Podziękowania od Zarządu Województwa Śląskiego

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 30 marca 2020

Dla pracujących w jednostkach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego oraz spółek z jego udziałem, a zatem również i pracującym w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

A oto pełna treść podziękowania:

„Szanowni Państwo. Praca w administracji samorządowej to swego rodzaju służba. Wykon ujemy zadania, których efekty przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności oraz mieszkańców całego regionu. Każdy z Państwa, w ramach zakresu obowiązków, dokłada cegiełkę do rozwoju województwa śląskiego. Za tę codzienną odpowiedzialną pracę, zaangażowanie i postawę otwartą na podejmowanie nowych wyzwań serdecznie dziękujemy.

Dziś stoimy, przez ogromnym, globalnym wyzwaniem. Wprowadzony stan epidemii w Polsce wymaga od nas szczególnego zaangażowania. Mają na względzie własne zdrowie, zdrowie rodziny i najbliższych, musimy w duchu odpowiedzialności za sprawne funkcjonowani9e administracji samorządowej podejmować zadania, które służą dobru wspólnemu. Stan epidemii jest czasem próby dla każdego z nas, próby także dla administracji samorządowej. Jesteśmy przekonani, że mając takich profesjonalnych Pracowników, przetrwamy ten czas i będziemy wzmocnieni.

Pragniemy wyrazić szczególne uznanie wszystkim Pracownikom jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu i spółek z udziałem województwa śląskiego, którzy w trudnych dniach zdecydowali się pracować i wykonywać zdania służące nam wszystkim.

Dziękujemy za wyrozumiałość i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Łączymy wyrazy szacunku”.

Podpisali: Jakub Chełstowski, Wojciech Kałuża, Dariusz Starzycki, Izabela Domogała, Beata Białowąs.

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019