Start Aktualności Jak długo potrwa epidemia COVID-19?

Jak długo potrwa epidemia COVID-19?

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 24 marca 2020

Takie pytanie często zadawane jest ekspertom. Najczęściej odpowiadają: to trudno powiedzieć. Tymczasem istnieją narzędzia prognozowania, również i takich zajwisk. Wg spółki ExMetrix, specjalizującej się w prognozowaniu gospodarczym i społecznym, po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia.

– Z modelu opracowanego wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tys. i powinna zostać osiągnięta w okolicach 20 kwietnia 2020 r. Model sugeruje zatem, że czas trwania epidemii w Polsce będzie nieco dłuższy niż w Chinach. Od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, w Chinach było to około 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę i nastąpi w okresie 28.03.2020 – 08.04.2020 (między 25. a 35. dniem epidemii) Po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia – wyjaśnia Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix.

Jak powstał model prognostyczny
– W przygotowanej przez nas prognozie staraliśmy się uwzględnić szerokie spektrum czynników, mających wpływ na rozwój epidemii COVID-19. Nasz model prognostyczny, oprócz danych opisujących sam przebieg epidemii, wykorzystuje także informacje dotyczącą kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanu opieki medycznej, warunków meteorologicznych oraz zdyscyplinowania społeczeństwa w obliczu nadzwyczajnie zaistniałej sytuacji – tłumaczy Zbigniew Łukoś, prezes ExMetrix. – Nasze modele przewidują łagodniejszy przebieg epidemii niż w przypadku państw zachodniej i południowej Europy. Aby rzeczywiście tak się stało potrzeba wysiłku społecznego polegającego na stosowaniu się do wprowadzonych restrykcji i ograniczeń, tym bardziej iż modele ExMetrix prognozują, że wchodzimy właśnie w decydującą fazę epidemii.

Prognozę przebiegu epidemii w Polsce sporządzono w oparciu m.in. o jej przebieg  w krajach, w których COVID-19 rozwinął się wcześniej niż w Polsce czyli w  Chinach, Korei Południowej, Japonii, niektórych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych.

W budowie modelu przebiegu epidemii wirusa zostały uwzględnione następujące obszary informacyjne:
• dotychczasowy przebieg pandemii w wielu krajach,
• czynniki meteorologiczne,
• stan opieki zdrowotnej w danym kraju,
• stan kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka takich jak, choroby onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca, i otyłość,
• strukturę demograficzną społeczeństwa. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na odsetek ludzi w podeszłym wieku,
• poziom restrykcji stosowanych przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli.

Model został zbudowany przy wykorzystaniu technologii z zakresu sztucznej inteligencji (sieci neuronowe i symulowane wyżarzanie). Technologia ta pozwoliła oszacować wpływ informacji z wymienionych obszarów na takie parametry krzywej zakażeń, jak :
• nachylenie – odzwierciedlające przyrost liczby zakażonych w danej chwili
• rozpiętość – pozwalająca określić maksymalny pułap liczby zachorowań oraz czas trwania epidemii.

Przy budowie modelu założono, że statystyki w krajach dotkniętych COVID-19 nie były zatajane ani sztucznie modyfikowane.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019