Start Aktualności Jak długo potrwa epidemia COVID-19?

Jak długo potrwa epidemia COVID-19?

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 24 marca 2020

Takie pytanie często zadawane jest ekspertom. Najczęściej odpowiadają: to trudno powiedzieć. Tymczasem istnieją narzędzia prognozowania, również i takich zjawisk. Wg spółki ExMetrix, specjalizującej się w prognozowaniu gospodarczym i społecznym, po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia.

– Z modelu opracowanego wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tys. i powinna zostać osiągnięta w okolicach 20 kwietnia 2020 r. Model sugeruje zatem, że czas trwania epidemii w Polsce będzie nieco dłuższy niż w Chinach. Od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie około 48 dni, w Chinach było to około 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę i nastąpi w okresie 28.03.2020 – 08.04.2020 (między 25. a 35. dniem epidemii) Po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć w wolniejszym tempie, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia – wyjaśnia Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix.

Jak powstał model prognostyczny
– W przygotowanej przez nas prognozie staraliśmy się uwzględnić szerokie spektrum czynników, mających wpływ na rozwój epidemii COVID-19. Nasz model prognostyczny, oprócz danych opisujących sam przebieg epidemii, wykorzystuje także informacje dotyczącą kondycji zdrowotnej społeczeństwa, stanu opieki medycznej, warunków meteorologicznych oraz zdyscyplinowania społeczeństwa w obliczu nadzwyczajnie zaistniałej sytuacji – tłumaczy Zbigniew Łukoś, prezes ExMetrix. – Nasze modele przewidują łagodniejszy przebieg epidemii niż w przypadku państw zachodniej i południowej Europy. Aby rzeczywiście tak się stało potrzeba wysiłku społecznego polegającego na stosowaniu się do wprowadzonych restrykcji i ograniczeń, tym bardziej iż modele ExMetrix prognozują, że wchodzimy właśnie w decydującą fazę epidemii.

Prognozę przebiegu epidemii w Polsce sporządzono w oparciu m.in. o jej przebieg  w krajach, w których COVID-19 rozwinął się wcześniej niż w Polsce czyli w  Chinach, Korei Południowej, Japonii, niektórych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych.

W budowie modelu przebiegu epidemii wirusa zostały uwzględnione następujące obszary informacyjne:
• dotychczasowy przebieg pandemii w wielu krajach,
• czynniki meteorologiczne,
• stan opieki zdrowotnej w danym kraju,
• stan kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka takich jak, choroby onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca, i otyłość,
• strukturę demograficzną społeczeństwa. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na odsetek ludzi w podeszłym wieku,
• poziom restrykcji stosowanych przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli.

Model został zbudowany przy wykorzystaniu technologii z zakresu sztucznej inteligencji (sieci neuronowe i symulowane wyżarzanie). Technologia ta pozwoliła oszacować wpływ informacji z wymienionych obszarów na takie parametry krzywej zakażeń, jak :
• nachylenie – odzwierciedlające przyrost liczby zakażonych w danej chwili
• rozpiętość – pozwalająca określić maksymalny pułap liczby zachorowań oraz czas trwania epidemii.

Przy budowie modelu założono, że statystyki w krajach dotkniętych COVID-19 nie były zatajane ani sztucznie modyfikowane.

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019