Start Aktualności Pieniądze z UMWŚ na wsparcie walki z COVID-19

Pieniądze z UMWŚ na wsparcie walki z COVID-19

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 24 marca 2020

Fot.: Tomasz Żak/UMWŚ

Do dyspozycji województwa pozostaje 45 podmiotów leczniczych...

24 mln euro, czyli niemal 110 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostanie przeznaczone na walkę z koronawirusem w województwie śląskim – podał (24 marca) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

– Dziś priorytetem dla Zarządu Województwa jest zdrowie mieszkańców. Na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa przeznaczamy dodatkowe środki z budżetu województwa. Komisja Europejska wspiera te działania. W najbliższym czasie będziemy informować, na co trafią tak znaczne środki – zakomunikował marszałek Jakub Chełstowski

Tym dysponuje Śląskie
Do dyspozycji województwa pozostaje 45 podmiotów leczniczych, potocznie zwanych marszałkowskimi, w tym 36 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 9 spółek, w tym 22 podmioty zakwalifikowane są do sieci szpitali. Jest w nich 11688 łóżek, pracuje 3,5 tys. lekarzy i 6,6 tys. pielęgniarek. W regionie jest 7 szpitali, w których znajdują się oddziały zakaźne, dysponujące łącznie 203 łóżkami, w tym dwa marszałkowskie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie i Szpital Specjalistyczny w Chorzowie.

W dwóch szpitalach marszałkowskich wybudowano izolatki dla pacjentów. Tak stało się w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Szpital chorzowski dysponuje oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności. Oddział Kliniczny ma 40 łóżek, w tym 9 izolatoriów dla pacjentów z chorobami wysokozakaźnymi. Wyłączono jeden z budynków na potrzeby ewentualnego zwiększenia zapotrzebowania epidemiologicznego. Szpital w Częstochowie także dysponuje oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym z 24 łóżkami, w tym 2 izolatoriami dla pacjentów z chorobami wysokozakaźnymi.

Dotacje z budżetu państwa
Województwo Śląskie otrzymało z budżetu państwa blisko 3, 8 mln zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Szpital w Chorzowie kupił środki ochrony osobistej środki do dezynfekcji, 3 respiratory, 9 ssaków, urządzenie do masażu klatki piersiowej, EKG mobilne, łóżko OIOM, 2 defibrylatory, 20 pomp infuzyjnych, 5 laryngoskopów, bronchofiberoskop, zestaw ultrasonograficzny, aparat do gazometrii, RTG przyłóżkowe, USG mobilne, 9 lamp bakteriobójczych, 3 urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą.

Częstochowski szpital zakupił środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, 5 respiratorów, przenośny aparat USG, 2 defibrylatory, 5 pomp infuzyjnych, 3 ssaki, 5 szt. laryngoskopów, 3 szt. pulsoksymetrów, 3 szt. kardiomonitorów, 10 szt. aparatów (ambu) do resuscytacji, mobilny aparat przyłóżkowy RTG, aparat EKG, urządzenie do masażu klatki piersiowej, 3 lampy bakteriobójczych, 3 urządzenia do dezynfekcji sucha mgłą.

Przesunięto z rezerwy budżetowej
Jeszcze na początku marca zarząd województwa zdecydował o przesunięciu z rezerwy ogólnej 1 mln zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia koronawirusem dla nadzorowanych przez Województwo Śląskie podmiotów leczniczych.

„W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2,43 mln zł na zakupy środków ochrony osobistej i niezbędnego sprzętu. Szpital w Częstochowie otrzymał 970 tys. zł, w tym na 6 szt. respiratorów, przenośny aparat USG, gazometr, 3 szt. kardiomonitorów, 5 szt. pomp infuzyjnych, aparat EKG, ssak z systemem zamkniętym, wózki do transportu pacjentów, stetoskopy lekarskie, termometry bezdotykowe, aparaty do mierzenia ciśnienia. Chorzowski szpital otrzymał 450 tys. zł, w tym na EKG mobilne, USG mobilne, bronchofiberoskop, komorę laminarną, wózek do transportu chorych.

Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach przekazano 710 tys. zł, w tym na środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji, 10 szt. izolatorów transportowych, 4 szt. urządzeń do dezynfekcji (nocospray). Na działania związane z zakupem środków ochrony osobistej (maseczek i kombinezonów) przez Województwo Śląskie przeznaczono kwotę 1,3 mln zł”.

Łącznie na działania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na chwilę obecną przeznaczono z budżetu Województwa Śląskiego kwotę 3,43 mln zł.

Warto przypomnieć, że w szpitalach wdrożono procedury dotyczące ograniczenia odwiedzin na oddziałach szpitalnych bądź też wprowadzono całkowity zakaz wizyt zewnętrznych. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie zaangażowali się w przeprowadzanie badań u osób przebywających w kwarantannie domowej. Dziesięć szpitali postawionych jest w stan podwyższonej gotowości ograniczyło przyjęcia planowe i niektóre z nich przejęło już pacjentów z innych szpitali. Szpitale wojewódzkie przejmują część pacjentów z placówek przekształconych w szpitale zakaźne.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019