Start Aktualności Pacjenci chcą szerszego dostępu do TELEMEDYCYNY

Pacjenci chcą szerszego dostępu do TELEMEDYCYNY

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW | 21 marca 2020

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat i halodoctor.pl przeprowadziło (18 marca), na 1000-osobowej próbie reprezentacyjnej, badanie „Ochrona zdrowia i telemedycyna w czasie koronawirusa”. Jego wyniki są wielce wymowne. 80 proc. badanych, przynajmniej w czasie epidemii, domaga się dostępu do rozwiązań telemedycznych.

Czy tylko dlatego, że większość badanych idzie z postępem tele-medyczno-infromacyjnym? Nie tylko. Aż 60 proc. badanych skarżyło się na utrudniony dostęp do lekarzy.

– Obecna sytuacja pokazała nam jak istotne jest posiadanie alternatywy do tradycyjnych wizyt lekarskich. W tym momencie pacjenci kierują się główne strachem przed koronawirusem, ale zapewne po przetestowaniu e- rozwiązań, w późniejszym czasie chętniej będą z nich korzystać i wręcz oczekiwać w niektórych przypadkach od lekarzy. Na szczęście mamy w Polsce w pełni funkcjonującą e-Receptę, a to jest fundament usługi telemedyczne – komentuje dr Monika Kurpanik z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.

Respondowani deklarują, że chcą korzystać z usług telemedycznych przede wszystkim, aby zachować bezpieczeństwo, z obawy przed możliwością zakażenia się koronawirusem (57,5 proc.) oraz ze względu na ograniczenia, jakim podlegają obecnie placówki medyczne (57,4 proc.). Do zdalnych porad zachęca ponadto oszczędność czasu (zdaniem 40,4 proc. ankietowanych). Respondenci chcą mieć dostęp zdalny do lekarzy z powodu konieczności przedłużenia recept, co obecnie jest możliwe w formie e-recept (36,6 proc. wskazań) i e-zwolnień (18,7 proc.) oraz możliwości przekazywani wyników badań i dokumentacji (20,9 proc.).

Już 26,7proc. potrzebujących porady lekarskiej uczestników sondażu skorzystało w ciągu ostatnich siedmiu dni ze zdalnej pomocy lekarskiej. Dla co drugiego korzystającego z teleporady lekarskiej głównym powodem było ograniczenie dostępu dla pacjentów przez placówkę medyczną, do której zamierzał się udać. Niemal co trzeci z grupy korzystającej z pomocy zdalnej, odbył e-wizytę, bo stosuje się do zaleceń i nie wychodzi z domu, co dziesiąty zaś – zachęcony przez lekarza lub przychodnię, a także – ponieważ był to jedyny sposób, aby skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Wprowadzenie w życie oczekiwań wynikających z omawianego badania wymaga istotnych zmian nie tylko w prawie. Czy świadczenie medyczne drogą teleinformatyczną jest refundowane przez NFZ? Na razie Fundusz płaci za za telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne...

 

czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019