Start Aktualności Środki ochrony indywidualnej a COVID-19 wg zaleceń WHO

Środki ochrony indywidualnej a COVID-19 wg zaleceń WHO

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 20 marca 2020

Fot.: PIXABAY

Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego.,,,

Wiceprezes Stowarzyszenia Leczymy z Misją – Piotr Filberek – opracował, na podstawie „Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance” wydanych przez WHO pod koniec lutego 2020 r., „Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI)”.

Chodzi o to, których SOI ma używać personel medyczny z zależności od tego, jakie wykonuje czynności. Opracowanie konsultowane było z: dr. hab. Anna Mania oraz prof. dr. hab. Magdalena Figlerowicz z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W pozycji „Transport karetką lub inny transport medyczny” czytamy, że:
• personel medyczny – jeśli w karetce ma pacjenta z podejrzeniem COVID-19, to pracuje w: maseczce chirurgicznej, fartuchu z długim rękawem, rękawiczkach i ochronie oczu.

Więcej zaleceń odnosi się do kierowcy ambulansu. I tak:
• gdy kabina kierowcy jest odseperowana od pacjenta z podejrzeniem COVID-19, to ŚOI nie są wymagane – kierowca musi zachować dystans (co najmniej metr) od pacjenta;
• gdy pomaga w przenoszeniu takiego pacjenta, zalecenia jak dla ratownika medycznego
• gdy kabina nie jest odseperowana, a kierowca nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem z podejrzeniem COVID-19, to pracuje w maseczce chirurgicznej.

Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego. ŚOI po użyciu należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Przed założeniem i po zdjęciu ŚOI należy przeprowadzić higienę rąk.

I na koniec: jeśli taki pacjent toleruje maseczkę chirurgiczną, to powinien mieć ją założoną.

Więcej szczegółów dotyczących stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności.

 czytaj też:

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019