Start Aktualności Środki ochrony indywidualnej a COVID-19 wg zaleceń WHO

Środki ochrony indywidualnej a COVID-19 wg zaleceń WHO

WPR

SARS-COV-2/COVID-19 DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 20 marca 2020

Fot.: PIXABAY

Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego.,,,

Wiceprezes Stowarzyszenia Leczymy z Misją – Piotr Filberek – opracował, na podstawie „Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance” wydanych przez WHO pod koniec lutego 2020 r., „Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI)”.

Chodzi o to, których SOI ma używać personel medyczny z zależności od tego, jakie wykonuje czynności. Opracowanie konsultowane było z: dr. hab. Anna Mania oraz prof. dr. hab. Magdalena Figlerowicz z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W pozycji „Transport karetką lub inny transport medyczny” czytamy, że:
• personel medyczny – jeśli w karetce ma pacjenta z podejrzeniem COVID-19, to pracuje w: maseczce chirurgicznej, fartuchu z długim rękawem, rękawiczkach i ochronie oczu.

Więcej zaleceń odnosi się do kierowcy ambulansu. I tak:
• gdy kabina kierowcy jest odseperowana od pacjenta z podejrzeniem COVID-19, to ŚOI nie są wymagane – kierowca musi zachować dystans (co najmniej metr) od pacjenta;
• gdy pomaga w przenoszeniu takiego pacjenta, zalecenia jak dla ratownika medycznego
• gdy kapina nie jest odseperowana, a kierowca nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem z podejrzeniem COVID-19, to pracuje w maseczce chirurgicznej.

Oprócz zastosowania odpowiednich ŚOI, należy pamiętać o częstej higienie rąk i higienie układu oddechowego. ŚOI po użyciu należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Przed założeniem i po zdjęciu ŚOI należy przeprowadzić higienę rąk.

I na koniec: jeśli taki pacjent toleruje maseczkę chirurgiczną, to powinien mieć ją założoną.

Więcej szczegółów dotyczących stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności.

 Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019