Start Aktualności ODWOŁANE - Bezpłatne szkolenie CBRNE - 5 pkt. edukacyjnych

ODWOŁANE - Bezpłatne szkolenie CBRNE - 5 pkt. edukacyjnych

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY KURSY | 11 marca 2020

Szkolenie z zagrożeń chemicznych i biologicznych

W związku z wprowadzeniem w dniu 13.03.2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ODWOŁUJEMY ZAJĘCIA.

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie (tylko dla naszych pracowników etatowych i kontraktowych - osoby spoza WPR płacą 30zł) z tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. 

Zajęcia będą prowadzone przez ratownika medycznego/strażaka zajmującego się tematyką zagrożeń chemicznych i biologicznych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym oraz materiałami wybuchowymi (CBRNE).

Tematyka będzie obejmować...
ZAGROŻENIA CHEMICZNE:
• zarys ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym w Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
• historia broni chemicznej,
• charakterystyka bojowych środków trujących,
• charakterystyka toksycznych środków przemysłowych,
• środki ochrony indywidualnej,
• dekontaminacja.

ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE:
• historia broni biologicznej,
• charakterystyka wybranych patogenów chorobotwórczych
• epidemie i pandemie
• koronawirusy
• środki ochrony indywidualnej
• dekontaminacja
• przygotowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć, Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadku bioterroryzmu i epidemii

ZAGROŻENIA RADIACYJNE I NUKLEARNE:
• podstawowe pojęcia z fizyki i chemii jądrowej,
• wpływ promieniowania na organizm człowieka,
• energetyka jądrowa,
• broń jądrowa,
• zagrożenia terrorystyczne,
• dekontaminacja.

ZAGROŻENIA WYBUCHOWE:
• podstawowe pojęcia dotyczące wybuchów i materiałów wybuchowych.
• skutki wybuchu na organizm człowieka,
• zapoznanie się ze środkami ochrony indywidualnej.

W programie zajęć (dla chętnych) także:
• ćwiczenie ubierania i rozbierania się ze środków ochrony indywidualnej,
• ćwiczenia dotyczące dekontaminacji,
• ćwiczenia dotyczące udzielania pomocy osobie poszkodowanej w strefie zagrożenia, uczestnicy ćwiczą zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej.

Szkolenie kierowane jest do lekarzy systemu, ratowników medycznych, pielęgniarek systemu oraz dla dyspozytorów medycznych. Zajęcia odbędą się:
• 16.03.2020 (poniedziałek) godz. 8:30 – 12:15,
• 18.03.2020 (środa) godz. 8:30 – 12:15,
• 19.03.2020 (czwartek) godz. 8:30 – 12:15.

Zapisy przyjmujemy mailowo na adres szkolaratownictwa@wpr.pl. Wysyłając zgłoszenie, prosimy w tytule maila podać nazwę szkolenia, a w treści maila o podanie imienia i nazwiska, stacji, formy zatrudnienia oraz dzień, w którym chcą państwo uczestniczyć. 

Ratownikom medycznym za udział w zajęciach przysługują 5 pkt. edukacyjne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464). Po szkoleniu będą wystawiane zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019