Start Aktualności Warto znać szczegóły szkoleń zawodowych, by nie być rozczarowanym

Warto znać szczegóły szkoleń zawodowych, by nie być rozczarowanym

WPR

DLA RATOWNIKÓW | 17 lutego 2020

Ratownicy informują Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM) o przypadkach, w których wojewodowie nie uznają punktów edukacyjnych zdobytych w ramach samokształcenia. 

Ratownik medyczny, to zawód, w którym nie wystarczy coś skończyć, czegoś się nauczyć i na tym bazować. „Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego” – stanowi ustawa 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 12 ust. 1).

Ustawodawca doprecyzował również formy doskonalenia zawodowego, nakładając na ratowników medycznych obowiązek realizacji ich poprzez odbycie obowiązkowego kursu doskonalącego, oraz w pozostałym zakresie uzupełnienie w formach samokształcenia. Warto zaznaczyć, że istnieje obowiązek rozliczenia się z doskonalenia zawodowego, poprzez udokumentowanie takich aktywności w okresach pięcioletnich, przed właściwym wojewodą – podkreśla w komunikacie PTRM.

Trzeba pamiętać, że podstawą do zorganizowania doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie ministra zdrowia (do pobrania, w załączniku) z 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2019 poz. 2464).

Na co ratownicy powinni wrócić uwagę, przy zapisywaniu się na różne formy doskonalenia? Przede wszystkim...
• na liczbę przyznawanych punktów – rozporządzenie jasno precyzuje za jaką formę samodoskonalenia, można uzyskać określoną liczbę punktów edukacyjnych. Nie dajcie się zwieść obietnicami dużej liczby przyznawanych punktów edukacyjnych, bo później nie zostaną one wam uznane;
• kto jest organizatorem – tutaj również rozporządzenie określa, kto może organizować poszczególne rodzaje doskonalenia: konferencje, seminaria, posiedzenia szkoleniowe;
• czy organizator posiada zatwierdzony program przez konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej oraz czy zgłosił wojewodzie prowadzenie takiego doskonalenia zawodowego;
• na program naukowy – czy odpowiada on organizowanej formie doskonalenia zawodowego.

Warto kierować się radami PTRM, by nie tylko nie stracić punktów, ale także i pieniędzy. „Sprawdzajcie i pytajcie dokładnie organizatorów o szczegóły szkoleń przy zapisywaniu się na nie. Nasze Towarzystwo również będzie wysyłało zapytania do wojewodów i konsultantów wojewódzkich w przypadkach, gdy otrzymamy informację, o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Chcemy doprowadzić, by oferowane na rynku ratownikom medycznym możliwości udziału w formach samokształcenia, odbywały się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia” – apeluje i podkreśla PTRM

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych jest stowarzyszeniem, które ma na celu integrację środowiska, podjęcie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi gremiami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych czy nauk o zdrowiu, jak również umożliwienie grupie zawodowej ratowników medycznych rozwoju zawodowego oraz naukowego. Towarzystwo ma charakter ogólnopolski.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019