Start Aktualności Jak służby ratunkowe współpracują, gdy doszło do kryzysu?

Jak służby ratunkowe współpracują, gdy doszło do kryzysu?

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 17 stycznia 2020

Jest jeszcze możliwość uczestnictwa (bezpłatnego) w XV edycji konferencji „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego" organizowanej 30 STYCZNIA (w Warszawie) przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu.

Wystarczy wejść na tę stronę, zarejestrować się i już można stać się uczestnikiem konferencji adresowanej nie tylko do koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, ale także do:

• funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej,
• osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i obywateli,
• specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

O czym będzie mowa w Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, od 9:00 do 14:30? A między innymi o tym, jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej i jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

W charakterze panelistów wystąpią następujący eksperci:

• dr Paweł Gawłowski - adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu („Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia służb ratowniczych z zakresu segregacji wstępnej”):

– Wykonanie segregacji wstępnej odbywa się zwykle pod presją czasu i jest nierzadko obarczone popełnieniem błędu przez ratownika z zakresu undertriage i overtriage. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostateczna edukacja w tym zakresie. Wynika to z braku możliwości cyklicznego szkolenia wszystkich ratowników z przeprowadzenia segregacji wstępnej oraz kierowania akcją ratowniczą. Większość pozorowanych akcji jest pokazem, który nie ma w sobie walorów edukacyjnych. Taki stan rzeczy mogą zmienić nowoczesne technologie, które pomagają kształcić ratowników m.in. z wykonania segregacji wstępnej. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i gier symulacyjnych to jedna z metod wspomagania procesu edukacji w tym zakresie. Czy symulacja symulacji ma sens? Każda metoda ma sens jeśli podnosi efektywność działań ratowników na miejscu wypadku masowego i katastrofy.

A oto pozostali eksperci:
• st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek – oficer Państwowej Straży Pożarnej („Ochrona przeciwpożarowa w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń”);

Grzegorz Wałdoch - pełnomocnik zarządu ds. handlowych, Enspirion („TETRA od Grupy Energa – usługi łączności krytycznej”);

Roman Ożóg – dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego („Bezpieczeństwo lotnicze – reakcja na współczesne zagrożenia”);

• płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak – ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct („Aktualny wyraz Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego”);

• mgr Katarzyna Zielińska – opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi „Najbardziej zaskakujące akcje terrorystyczne XXI w. – współpraca służb zarządzania kryzysowego i popełnionych błędów podczas tej współpracy”.

Uczestniczącym w konferencji organizator zapewnia: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz możliwość konsultacji z ekspertami.

WPR.PL jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

 

 

 

 

 


http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-44

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019