Start Aktualności Rzecznik Praw Pacjenta informuje

Rzecznik Praw Pacjenta informuje

j.w.

DLA PACJENTÓW | 20 listopada 2014

W publikacji w sposób przejrzysty i zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne.

Świadczeniodawcy zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej.

- Rzecznik Praw Pacjenta, realizując jedno z zadań ustawowych jakim jest opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzującej wiedzę o prawach pacjenta, przygotował plakat informacyjny - informuje Krystyna Barbara Kozłowska, rzecznik praw pacjenta. - W publikacji w sposób przejrzysty i zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom, a także kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na którą pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba: pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające czy też personel medyczny.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od X LO im. I. Paderewskiego w Katowicach

30 czerwca 2019

Za zdobycie III miejsca w turnieju piłki nożnej

23 czerwca 2019

Za organizację Dnia Bezpieczeństwa

19 czerwca 2019

Podziękowania dla Michała Malisza

18 czerwca 2019

Za udział w chorzowskim Pikniku bezpieczeństwa

5 czerwca 2019

Podziękowania za wkład w organizację akcji Bezpieczny Maluch

4 czerwca 2019

Za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Rybniku

3 czerwca 2019