Start Aktualności E-RECEPTY, kolejny rozdział w informatyzacji ochrony zdrowia

E-RECEPTY, kolejny rozdział w informatyzacji ochrony zdrowia

WPR

DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 30 grudnia 2019

Co miało się stać wcześniej znacznie, nastanie 8 stycznia 2020 r. Wówczas jedynymi receptami, poza paroma wyjątkami, które będzie mógł wystawić lekarz będą E-RECEPTY.

Do grudnia 2019 r. e-recepty wystawiało, poprzez System e-Zdrowie (P1), prawie 70 tys. pracowników medycznych. „E-recepta to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi. Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-recept pacjenta zapewni poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększy efektywność leczenia. E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej” – zachwala rozwiązanie jego kreator, czyli Centrum Systemów.

Gdyby ktoś
nie wiedział, jak działa e-recepta, to na stronie dedykowanej Platformie e-Zdrowie (P1) jest umieszczona i aktualizowana „instrukcja obsługi” dla pracowników medycznych i farmaceutów. Zamieszczone zostały również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.


Co zyska
na tym pacjent? Przyjdzie do apteki z wydrukiem zawierającym m.in. takie dane, jak: imię i nazwisko pacjenta, adres, data urodzenia i – najważniejsze - 4-cyfrowy kod dostępu wygenerowany przez system po wpisaniu danych przez lekarza. Będą także dane placówki, w której wystawiono druk, dane lekarza wystawiającego receptę oraz nazwa/nazwy leku/leków oraz dawkowanie. Receptę, czyli 4-cyfrowy kod, może wysłać SMS-em lub mailem. W aptece zeskanują kod i wydadzą leki, oczywiście za odpowiednią opłatą (chyba, że są darmowe). Z e-receptą nie trzeba gnać do apteki szybciutko, bo jest ważna zasadniczo 365 dni od daty wystawienia, jeśli tylko lekarz taką opcję zaznaczy. Może też zaznaczyć, że recepta jest ważna do 30 dni od wystawienia.

 

Wejście w użytkowanie
e-recept nie oznacza, że tylko i wyłącznie takie będą obowiązywała od 8 stycznia. Od każdej reguły są wyjątki.

Tradycyjne recepty, na papierze, będzie można wystawiać tylko w następujących przypadkach:
• w ramach tzw. importu docelowego;
• recept dla osób o nieustalonej tożsamości;
• recept transgranicznych (do końca 2020 r.);
• recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej);
• braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy z brakiem dostępu do internetu (np. jeżeli podczas wizyty domowej lekarz nie będzie miał dostępu do systemu P1, będzie mógł wystawić receptę papierową).

A w praktyce przekonamy się, jakie tzw.choroby/wady wieku dziecięcgo ma system E-RECEPTY.

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019