Start Aktualności Samorząd wojewódzki w 2020 r. zainwestuje w ochronę zdrowia...

Samorząd wojewódzki w 2020 r. zainwestuje w ochronę zdrowia...

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA PACJENTÓW DLA LEKARZY | 16 grudnia 2019

W ochronie zdrowia budżet na inwestycje wynosi łącznie 38,5 mln zł. Sejmik Śląski przyjął (16 grudnia) budżet na 2020 r. 

Największe kwoty przeznaczono m.in. dla jednostek (w tym dla podmiotów leczniczych Województwa Śląskiego 32,6 mln zł, w ramach konkursu dla podmiotów leczniczych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 2,9 mln zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego 3 mln zł):Podmioty lecznicze, dla których zabezpieczono środki na pilne potrzeby inwestycyjne to:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki (1,3 mln zł);
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na modernizację dachu budynku A2 i A3 (2,1 mln zł), oraz na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora (1,2 mln zł), modernizację i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 (880,5 tys. zł) modernizację i przebudowę istniejącego Oddziału Kardiologii (1,5 mln zł) jako wkład własny do projektów które ubiegają się o środki z budżetu państwa;
„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – etap I – wykonanie przyłącza rezerwowego (1,7 mln zł);
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego (1 mln zł);
Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii (4,9 mln zł);
Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej na przebudowę i dostosowanie oddziałów poprzez zmianę ich lokalizacji (2,3 mln zł), zakup aparatury i sprzętu medycznego (2 mln zł);
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej (4,076 mln zł) w tym między innymi na dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (1,258 mln zł), modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego oraz do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi (2,5 mln zł).

W planie zdrowia w latach 2020-2022 zarezerwowano także ponad 9 mln zł jako wkład własny do Regionalnego Prgramu Operacyjnego na realizację unijnych projektów. Wśród nich jest 10 projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych – projekty „eCareMed” (w 2020 roku to kwota ok 3,9 mln zł).

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019