Start Aktualności Leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Leczenie bólu w ratownictwie medycznym

WPR

DLA RATOWNIKÓW DLA LEKARZY | 13 grudnia 2019

Fot.: WPR

To jest rzecz dla praktyków napisana przez praktyków...

„Autorami książki są wybitni przedstawiciele polskiej anestezjologii, medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, farmakologii i prawa medycznego, co zagwarantowało jej wysoki poziom merytoryczny...”. Miło nam zaanonsować, że w tym gronie znaleźli się nasi z WPR-u: Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny i Jacek Wawrzynek.

– Dobrze się stało, że powstała nowa pozycja w Bibliotece Ratownika Medycznego, ponieważ leczenie bólu jest w Polsce ogólnym problemem – podkreśla Marek Tombarkiewcz, b. wiceminister zdrowia odpowiedzialny za system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

„Leczenie bólu w ratownictwie medycznym”, to praca zbiorowa z serii „Co należy wiedzieć o...” wydawnictwa MEDICAL EDUCATION. Jej redaktorami są: prof. Jan Dobrogowski (prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu), prof. Jerzy Robert Ładny (konsultant krajowy wd. medycyny ratunkowej), prof. Jerzy Wordliczek (kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr n med. Jarosław Woroń (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia).

Ponad 100-stronicowa książeczka (po troszę kieszonkowego formatu) przedstawia aktualną wiedzę, formie skondensowanej – ale z przypisami, jeśliby ktoś chciał ją rozszerzyć, z zakresu leczenia bólu ostrego. Ze szczególnym naciskiem na problemy mogące pojawić się w pracy ratownika medycznego.

„Ból jest jednym z najczęstszych objawów, z jakimi w swojej pracy spotyka się ratownik medyczny, Prawidłowe postępowanie z pacjentem zgłaszającym ból musi być zindywidualizowane i uwzględniać zarówno natężenie bólu, jego patomechanizm, jak i lokalizację... Staraliśmy się, aby niniejsza publikacja miała charakter praktyczny, interdyscyplinarny, i aby była użyteczna w życiu codziennym” – podkreślają we wstępie jej autorzy.

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019