Start Aktualności Ratowniku medyczny, przeczytaj projekt tej ustawy

Ratowniku medyczny, przeczytaj projekt tej ustawy

MZ, WPR

DLA RATOWNIKÓW | 10 grudnia 2019

Fot.: WPR

A panowie już czytali projekt ustawy?

Ratownicy medyczni będą mieli swój samorząd. Będzie on przypisany do Krajowej Izby Ratowników Medycznych. Przynależność będzie do niego obowiązkowa. Nadzór na samorządem będzie sprawował minister zdrowia - wynika ze skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

52-stronicowy dokument opublikowano (9 listopada) na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Minister zdrowia w uzasadnieniu do projektu napisał m.in.: „Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów regulujących w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych”.

W opinii resortu samorząd ratowników medycznych przyczyni się do wzmocnienia „interesu publicznego w związku ze sprawowaniem przez samorząd pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Natomiast „usytuowanie ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia i ich szczególna rola w procesie udzielania świadczeń medycyny ratunkowej powoduje, że zapewnienie wskazanego stanu przyczyni się do poprawy wskaźników w zakresie zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Projekt określa, na czym polega wykonywanie zawodu ratownika. Wylicza także, które rodzaje działalności będą uważane za wykonywanie pracy ratownika. Ustawodawcy zależy, by ratownik dysponował „aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi”. Stąd też, jeśli nie wykonuje on świadczeń zdrowotnych dłużej niż przez 5 lat (łącznie w okresie ostatnich 6 lat), to będzie musiał się przeszkolić, by móc dalej wykonywać zawód. Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego przyznawać będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych.

W projekcie określono, w jakich przypadkach ratownik medyczny może utracić prawo doi wykonywania zawodu. Jest to możliwie w razie:Ratownik medyczny utraci prawo wykonywania zawodu w przypadku:
• ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego;
• wyroku sądowego o zakazie wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego wygaśnie w także w dwóch oczywistszych przypadkach: przypadku:
• śmierci ratownika medycznego;
• zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu przez ratownika medycznego.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, co pozwali adresatom jej norm przygotować się do jej wejścia w życie.

 

W załącznikach do pobrania projekt ustawy, jej uzasadnienie oraz skutki takiej regulacji prawnej.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019