Start Kategoria Ochrona danych

Ochrona danych

Wszystko co warto wiedzieć o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, które spełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przygotowało dla Państwa informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 Są to informacje o przetwarzaniu:
• danych osobowych dla pacjentów,
• danych osobowych dla interesantów,
• danych osobowych dla kontrahentów i klientów,
• danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
• danych osobowych dla przyjmującego zamówienie („kontrakty”),
• danych osobowych dla kandydatów do pracy,
• danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym,
• danych osobowych - zapytanie ofertowe,
• danych osobowych - zamówienia publiczne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodne z przepisami RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do nich, ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

I dlatego zostały dla Państwa przygotowane odpowiednie wnioski, za pomocą których można wnieść żądanie. WPR w Katowicach zastrzega jednak, iż realizacja powyższych praw uzależniona jest od podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. By skorzystać z praw, o których mowa, należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

DANE KONTAKTOWE:
• Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,
tele: (32) 609 31 40, fax: (32) 609 31 54,
( e-mail: wpr@wpr.pl),

• Inspektor Ochrony Danych,
Dominik HĄC
tel: (32) 609 31 26,
(e-mail: iod@wpr.pl).

Wnioski dotyczące określonego żądania podajemy w załącznikach.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019