Start Kategoria Kontakt

Kontakt

Kontakt z nami

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

Kancelaria Ogólna:
tel. +48 (32) 609 31 40, 
fax +48 (32) 609 31 54
e-mail:  wpr@wpr.pl

REGON: 270151110 • NIP: 9542260707 • KRS: 0000020162 • RPWDL: 000000012274

Dyspozytornia medyczna: 999

Dyspozytornia Transportowa Katowice
tel. +48 (32) 428 75 30
tel. +48 (32) 428 75 31
tel. +48 (32) 428 75 32
fax +48 (32) 428 75 33

Biuro Podawcze
tel. +48 (32) 609 31 29

Sekcja Kontroli Zarządczej 
tel. +48 (32) 609 31 67

Główny Księgowy  
tel. +48 (32) 609 31 79

Dział Księgowo-Finansowy
tel. +48 (32) 609 31 24
tel. +48 (32) 609 31 34

Sekcja Analiz i Kosztów
tel. +48 (32) 609 31 93,
tel. +48 (32) 609 31 49

Dział Zakupów 
tel. +48 (32) 609 31 56
tel. +48 (32) 609 31 69
tel. +48 (32) 609 31 17
tel. +48 (32) 609 31 64
tel. +48 (32) 609 31 88
tel. +48 (32) 609 31 65

Dział Lecznictwa i Statystyki Medycznej  
tel. +48 (32) 609 31 77
tel. +48 (32) 609 31 44
tel. +48 (32) 609 31 83

Ośrodek Koordynacji 
tel. +48 (32) 428 75 26
tel. +48 (32) 428 75 66

Dział Transportu Sanitarnego
i Zabezpieczenia Medycznego
tel. +48 (32) 428 75 34
tel. +48 (32) 428 75 35

Dział Prawny i Doskonalenia Organizacji
tel. +48 (32) 609 31 14
tel. +48 (32) 609 31 68
tel. +48 (32) 609 31 67
tel. +48 (32) 609 31 98

Sekcja Majątku i Inwentaryzacji 
tel. +48 (32) 609 31 39

Kasa
tel. +48 (32) 609 31 48

Dział Techniczny 
tel. +48 (32) 609 31 23
tel. +48 (32) 609 31 60
tel. +48 (32) 609 31 21

Dział Służb Pracowniczych i Szkoleń
tel. +48 (32) 609 31 72
tel. +48 (32) 609 31 51
tel. +48 (32) 609 31 37
GSM +48 609 31 82

Sekcja ds. Płac
tel. +48 (32) 609 31 62
tel. +48 (32) 609 31 46

Dział Informatyki i Łączności 
tel. +48 (32) 609 31 33
tel. +48 (32) 609 31 35
tel. +48 (32) 609 31 36

Sekcja BHP, Obronności i Ochrony P.Poż 
tel.+48 (32) 609 31 61

Szkoła Ratownictwa 
tel. +48 (32) 609 31 57

Dział Zarządzania Flotą Zabrze
tel. +48 (32) 428 73 86

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Dominik Hąc
tel. +48 (32) 609 31 26
e-mail: iod@wpr.pl

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
Skargi i wnioski przyjmują:

• dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
• zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego.
Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8:30 – 9:30 (po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania).
Zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11:00 – 12:00.
Skargi i wnioski można składać:
• na piśmie: (na adres: 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52),
• faksem (numer: + 48 32 609 31 54),
• pocztą elektroniczną (na adres: wpr@wpr.pl).
Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez rozpatrzenia. Szczegółowych informacji dotyczących przyjęć w sprawach skarg i wniosków udziela Kancelaria Ogólna WPR w Katowicach pod numerem telefonu: + 48 32 609 31 40.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

CZERWONE BERETY dziękują za szkolenie z zasad pierwszej pomocy

20 lutego 2019

Podziękowania od prezydent Jastrzębia-Zdroju

26 października 2018

Życzenia od Wojskowej Komisji Uzupełnień

16 października 2018

Obywatelka dziękuję naszym ratownikom

25 września 2018

Arena Gliwice dziękuję za nasz wkład w akcję

21 września 2018

Gratulacje dla naszej załogi od ministra zdrowia

21 września 2018

Podziękowania od Hospicjum Cordis

13 września 2018