Start Kategoria Kontakt

Kontakt

Kontakt z nami

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,
ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

Kancelaria Ogólna:
tel. +48 (32) 609 31 40, 
fax +48 (32) 609 31 54
e-mail:  wpr@wpr.pl


REGON: 270151110
NIP: 9542260707
KRS: 0000020162
RPWDL: 000000012274

Dyspozytornia medyczna 999

Dyspozytornia Transportowa Katowice
tel. +48 (32) 428 75 30
tel. +48 (32) 428 75 31
tel. +48 (32) 428 75 32
fax +48 (32) 428 75 33

Biuro Podawcze
tel. +48 (32) 609 31 29

Sekcja Kontroli Zarządczej 
tel. +48 (32) 609 31 67

Główny Księgowy  
tel. +48 (32) 609 31 79

Dział Księgowo-Finansowy
tel. +48 (32) 609 31 24
+48 (32) 609 31 34

Sekcja Analiz i Kosztów
tel. +48 (32) 609 31 93,
+ 48 (32) 609 31 49

Dział Zakupów 
tel. +48 (32) 609 31 56
tel. +48 (32) 609 31 69
tel. +48 (32) 609 31 17
tel. +48 (32) 609 31 64
tel. +48 (32) 609 31 88
tel. +48 (32) 609 31 65

Dział Lecznictwa i Statystyki Medycznej  
tel. +48 (32) 609 31 77
tel. +48 (32) 609 31 44
tel. +48 (32) 609 31 83

Ośrodek Koordynacji 
tel. +48 (32) 428 75 26
tel. +48 (32) 428 75 66

Dział Transportu Sanitarnego
i Zabezpieczenia Medycznego
tel. +48 (32) 428 75 34
tel. +48 (32) 428 75 35

Dział Prawny i Doskonalenia Organizacji
tel. +48 (32) 609 31 14
tel. +48 (32) 609 31 68
tel. +48 (32) 609 31 67
tel. +48 (32) 609 31 98

Sekcja Majątku i Inwentaryzacji 
tel. +48 (32) 609 31 39

Kasa
tel. +48 (32) 609 31 48

Dział Techniczny 
tel. +48 (32) 609 31 23
tel. +48 (32) 609 31 60
tel. +48 (32) 609 31 21

Dział Służb Pracowniczych i Szkoleń
tel. +48 (32) 609 31 72
tel. +48 (32) 609 31 51
tel. +48 (32) 609 31 37
GSM. +48 609 31 82

Sekcja ds. Płac
tel. +48 (32) 609 31 62, 
tel. +48 (32) 609 31 46

Dział Informatyki i Łączności 
tel. +48 (32) 609 31 33
tel. +48 (32) 609 31 35
tel. +48 (32) 609 31 36

Sekcja BHP, Obronności i Ochrony P.Poż 
tel.+48 (32) 609 31 61

Szkoła Ratownictwa 
tel. +48 (32) 609 31 57

Dział Zarządzania Flotą Zabrze
tel. +48 (32) 428 73 86

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Magdalena Roguska-Flasza
tel. +48 (32) 609 31 26
e-mail: iod@wpr.pl

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowność

4 lipca 2018

Za pomoc przy orgnizacji Dnia Lędzin

3 lipca 2018

Podziękowania za uczestnictwo w lubelskich mistrzostwach

3 lipca 2018

Od starosty pszczyńskiego podziękowania

28 czerwca 2018

Za aktywną pomoc w organizacji Senioralliów 2018

28 czerwca 2018

Podziękowania od WSPR w Białymstoku

28 czerwca 2018

Za IV miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

28 czerwca 2018