Start Kategoria Wytyczne ERC 2015

Wytyczne ERC 2015

Prof. Janusz Andres – prezes Polskiej Rady Resuscytacji.

Polska Rada Resuscytacji
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Adres do korespondencji: POLSKA RADA RESUSCYTACJI
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków mapa

tel. 12 446-69-71 (godz. 8:00-15:00), fax. 12 446-69-72
e-mail: biuro@prc.krakow.pl www.prc.krakow.pl

 

Stopka redakcyjna - przeczytaj uważnie!!!
Przedmowa
Janusz Andres

 

Rozdział 1
Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC
Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, David A. Zideman, Dominique Biarent, Leo L. Bossaert, Charles Deakin, Rudolph W. Koster, Jonathan Wyllie, Bernd Böttiger, on behalf of the ERC Guidelines Writing Group

Rozdział 2
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)
Rudolph W. Koster, Michael A. Baubin, Leo L. Bossaert, Antonio Caballero, Pascal Cassan, Maaret Castrén, Cristina Granja, Anthony J. Handley, Koenraad G. Monsieurs, Gavin D. Perkins, Violetta Raffay, Claudio Sandroni

Rozdział 3
Elektroterapia: automatyczne defibrylatory zewnętrzne, defibrylacja, kardiowersja i stymulacja
Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan, Kjetil Sunde, Rudolph W. Koster

Rozdział 4
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, Kjetil Sunde, Rudolph W. Koster, Gary B. Smith, Gavin D. Perkins

Rozdział 5
Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
Hans-Richard Arntz, Leo L. Bossaert, Nicolas Danchin, Nikolaos I. Nikolaou

Rozdział 6
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Dominique Biarent, Robert Bingham, Christoph Eich, Jesús López-Herce, Ian Maconochie, Antonio Rodríguez-Núñez, Thomas Rajka, David Zideman

Rozdział 7
Resuscytacja noworodków bezpośrednio po urodzeniu
Sam Richmond, Jonathan Wyllie

Rozdział 8
Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych:zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża, porażenie prądem
Jasmeet Soar, Gavin D. Perkins, Gamal Abbas, Annette Alfonzo, Alessandro Barelli,
Joost J.L.M. Bierens, Hermann Brugger, Charles D. Deakin, Joel Dunning, Marios Georgiou, Anthony J. Handley, David J. Lockey, Peter Paal, Claudio Sandroni, Karl-Christian Thies, David A. Zideman, Jerry P. Nolan

Rozdział 9
Zasady nauczania resuscytacji
Jasmeet Soar, Koenraad G. Monsieurs, John H.W. Ballance, Alessandro Barelli,
Dominique Biarent, Robert Greif, Anthony J. Handley, Andrew S. Lockey, Sam Richmond, Charlotte Ringsted, Jonathan P. Wyllie, Jerry P. Nolan, Gavin D. Perkins

Rozdział 10
Etyka resuscytacji oraz problemy końca życia
Freddy K. Lippert, Violetta Raffay, Marios Georgiou, Petter A. Steen, Leo Bossaert

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

V miejsce w marszałkowskim turnieju piłkarskim

19 wrzesień 2017

Podziękowania od pacjentów

4 sierpień 2017

Podziękowania od posła Roberta Warwasa

4 sierpień 2017

Podziękowania od Fundacji Elektrokardiologia Ochojec

4 sierpień 2017

Podziękowanie od Prezydenta Tychów

25 lipiec 2017

Podziękowanie z Białegostoku

18 lipiec 2017

Podziękowanie dla doktora Wojciecha Brachaczka

28 czerwiec 2017