Start Kategoria Opinie medyczne

Rozstrzygnięte konkursy oferty, oto wyniki

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach rozstrzygnęło konkursy ofert dotyczących naboru na stanowiska: dyspozytora w Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej w Gliwicach oraz w Katowicach, dyspozytora Transportu Sanitarnego i Zabezpieczenia Medycznego w Katowicach oraz pielęgniarki koordynującej/ ratownika koordynującego w tyskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Szczegóły w załącznikach do pobrania.

 

 

 

 

 

Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009r. z późn. zm.), instytucją właściwą do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych – na obszarze swojego działania.

2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy złożyć w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości 150 zł brutto należy wpłacić gotówką w kasie WPR w Katowicach przy ul. Powstańców 52, w godz.od 8.00 do 14.00 lub przelewem na konto Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział Katowice – nr 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę WPR w Katowicach wystawi fakturę VAT.

4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Transportu Sanitarnego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – tel. 32 428 75 34, 32 428 75 35.

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019