Start Kategoria Rada społeczna

Rada Społeczna WPR w Katowicach

Kadencja Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trwa 4 lata. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 303/101/VI/2020 z 5 lutego 2020 r. bieg kadencji Rady Społecznej rozpoczął się z dniem 24 lutego 2020 r.

Radzie społecznej przewodniczy:
• Barbara DANIEL.

Członkowie Rady Społecznej to:
• Andrzej SZCZEPONEK - przedstawiciel wojewody śląskiego,
• Krzysztof BOGUCKI,
• Łukasz CURYŁO,
• Kazimierz DAJKA,
• Izabela KRZOSKA,
• Damian ŁUKASIK,
• Bartosz OZIĘBŁOWSKI,
• Marek PIEKORZ,
• Tadeusz SADOWSKI,
• Katarzyna WANTULOK.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Dla dyrektora WPR gratulacje od dyrekcji Szpitala MSWiA

8 września 2020

Gratulacje dla dyrektora WPR z Włoszczowej

8 września 2020

Podziękowania od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Dziękujemy.

14 lipca 2020

Dostaliśmy taki list od śląskich strażaków

11 maja 2020

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019