Start Kategoria Rada społeczna

Rada Społeczna WPR w Katowicach

Kadencja Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trwa 4 lata. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 303/101/VI/2020 z 5 lutego 2020 r. bieg kadencji Rady Społecznej rozpoczął się z dniem 24 lutego 2020 r.

Radzie społecznej przewodniczy:
• Barbara DANIEL.

Członkowie Rady Społecznej to:
• Andrzej SZCZEPONEK - przedstawiciel wojewody śląskiego,
• Krzysztof BOGUCKI,
• Łukasz CURYŁO,
• Kazimierz DAJKA,
• Izabela KRZOSKA,
• Damian ŁUKASIK,
• Bartosz OZIĘBŁOWSKI,
• Marek PIEKORZ,
• Tadeusz SADOWSKI,
• Katarzyna WANTULOK.

 

 

 

Wieści

Ostatnie wideo

Podziękowania

Wicemarszałek śląski z życzeniami dla pracujących w WPR

21 października 2019

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z życzeniami dla ratowników

21 października 2019

Od komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach

21 października 2019

Prezydent Zabrza pracownikom WPR

21 października 2019

Dyrektor Śląskiego OW NFZ życzy nam...

21 października 2019

Okolicznościowe życzenia od burmistrz Ogrodzieńca

21 października 2019

Życzenia na DRM od b. dyrektor WPR

21 października 2019