Cennik A na usługi transportu sanitarnego

świadczone przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

 

        Rodzaj świadczenia                                  

 

                Cena wyjazdu                                                  


 

 Uwagi

1.Przewóz pacjenta karetką z zespołem lekarskim

 

270,00 zł/godz

2,40 zł/km

 

cena zawiera:

- koszt opieki medycznej zespołu lekarskiego.

2. Przewóz pacjenta karetką
z średnim personelem medycznym

 a) 140,00 zł/godz

2,40 zł/km

b) 170,00 zł/godz

2,40 zł/km

c)  50 zł/godz

2,40 zł/km

 

 cena zawiera:

- koszt opieki medycznej zespołu ratowniczego:

a) 2 osobowego,

b) 3 osobowego ( w tym 2 ratowników z uprawnieniami kierowcy),

c) tylko ratownik z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu.

3. Miesięczna stała opłata ryczałtowa 300,00 zł miesięczny ryczałt nie będzie naliczany w przypadku zamówienia usługi powyżej 350,00 zł w danym miesiącu (dla jednostek posiadających umowy transportowe)
   

 

 

 
- Dodatkowemu doliczeniu podlegają ewentualne koszty delegacji 
-.Czas i odległość liczona jest od momentu wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania do jego powrotudo stacji pogotowia
- Istnieje możliwość uzyskania rabatu cenowego poprzez negocjacje.
 
 

 Cennik A1 na usługi transportu sanitarnego

dla podmiotów nieposiadających umowy na usługi transportowe z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach.

Rodzaj świadczenia   Cena wyjazdu Uwagi 
     
1. Przewóz pacjenta karetką  400 zł/godz.  cena zawiera koszt opieki medycznej zespołu z lekarzem
z zespołem lekarskim  4,00 zł/km  
     
     
2. Przewóz pacjenta karetką 180 zł/godz. zespół 3-osobowy (w tym 2 ratowników z uprawnieniami kierowcy),
ze średnim personelem medycznym 3 zł/km  
     
  150 zł/godz. zespół 2-osobowy,
  3 zł/km  
     
  70 zł/godz. tylko ratownik z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu.
  3 zł/km  

.                                                                         

Back to top
Back to top