Dyspozytornia Transportowa

telefony: +48 (32) 428 75 30

              +48 (32) 428 75 31

              +48 (32) 428 75 32

       fax: +48 (32) 428 75 33

             W Dziale transportu sanitarnego zatrudnionych jest sześciu dyspozytorów medycznych, których kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie  doskonalenia zawodowego  dyspozytorów medycznych (z późniejszymi zmianami).

Back to top
Back to top