Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach świadczy usługi transportu medycznego.

Do realizacji tych zadań służą zespoły wyspecjalizowane do przewożenia chorych - w dyspozycji jest 7 zespołów transportowych bez lekarza, 4 zespoły transportowe z lekarzem, oraz 21 ambulansów osobowych z kierowcą do realizacji innych zleconych usług  transportu sanitarnego.
  

Usługi transportu sanitarnego wykonywane są w dwóch zakresach tj.:
1. Na zlecenie lekarza POZ w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą, które finansowane  w całości  są przez NFZ – jest to transport bez lekarza.
2. Transport sanitarny z lekarzem lub bez lekarza wykonywany na podstawie umów lub zleceń innych podmiotów  tj. szpitale, stacje dializ itp., a finansowanie ich w całości spoczywa na zlecającym transport.

 
                                    Wszystkie zlecenia przyjmowane są pod nr telefonu:

                                             Dyspozytornia Transportowa Katowice:

                                                         tel.+48 (32) 428 75 30,

                                                         tel.+48 (32) 428 75 31,

                                                      tel./fax +48 (32) 428 75 33 

Back to top
Back to top