Praktyki w Stacjach Pogotowia Ratunkowego WPR winny być zarejestrowane w Szkole Ratownictwa.


- warunkiem odbycia praktyk w stacjach WPR
  jest aktualna umowa z podmiotem delegującym 

aktualne umowy o praktyczną naukę zawodu:

  • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosonowcu
  • Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach

Back to top
Back to top