TERMIN KURSU
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

13-28.08.2016 r.
(13, 14, 20, 21, 27, 28.08.2016 r.)

Miejsce kursu: ul. Tysiąclecia 88A, Katowice (budynek Szkoły Ratownictwa)

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nadający tytuł ratownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 Zgodnie z art. 13. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 8 września 2006 r.


1.Ratownikiem może być osoba:

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem,
o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Plan i tematyka kursu:

 • Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne;
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
 • Poszkodowany nieprzytomny;
 • Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 • Wstrząs;
 • Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
 • Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia;
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY EFEKTY NAUCZANIA:

Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbędzie się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z powyższym rozporządzeniem

Formularz zgłoszeniowy  pobierz

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

__________________________________________________________________________

Zapraszamy również na

egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika poprzedzony kursem przypominającym
i aktualizującym wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

27-28.08.2016r.

Miejsce kursu: ul. Tysiąclecia 88A, Katowice (budynek Szkoły Ratownictwa)

Wymóg uczestnictwa w kursie:

- przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


CENNIK –  kwalifikowana pierwsza pomoc 

 

Lp.

 

 

Nazwa szkolenia

 

 

Cena brutto

Cena netto

1.

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem

650,00 zł brutto

 
528, 46 zł netto

2.

Kurs przypominający
i aktualizujący wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony egzaminem potwierdzającym posiadany tytuł ratownika


290,00 zł brutto

 


235,78 zł netto

Back to top
Back to top