Rozporządzenia o doskonaleniu zawodowym

ratowników medycznych: doskonalenie zawodowe ratowników

dyspozytorów medycznych: doskonalenie zawodowe dyspozytorów

Wnioski o karty doskonalenia zawodowego dla ratowników
i dyspozytorów medycznych:

Karta Informacyjna ŚUW 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Oddział Ratownictwa Medycznego
ul. Jagiellońska 25 (pokój 504, IV piętro)

tel. kontaktowy: 32/ 20-77-504
nr fax. 32/ 20-77-505

Za szkolenia organizowane przez Szkołę Ratownictwa WPR
przyznawane są punkty edukacyjne.

Back to top
Back to top