Organizacje związkowe działające w WPR w Katowicach:

 
Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
Przewodniczący: Zygmunt Michalik

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
Przewodniczący: Piotr Piszczek

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego „ Wzajemna Pomoc ”
Przewodniczący: Marek Muszer


Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa z/s w Katowicach
Przewodnicząca: Krystyna Ptok

 
Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym
Przewodniczący: Romuald Broll

 
Komisja Zakladowa NSZZ Solidarność 80 przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym
Przewodniczący: Zbigniew Willner

Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
Przewodniczący: Łukasz Fica

 


Back to top
Back to top