Rada Społeczna Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach:
(powołana na czteroletnią kadencję od 23.02.2016 r.)

Przewodnicząca Rady Społecznej:

 • Barbara Daniel


Członkowie Rady Społecznej:

 • Andrzej Szczeponek

 • Piotr Czarnynoga

 • Tadeusz Sadowski

 • Szymon Kozioł

 • Agnieszka Siemińska

 • Beata Drozdek-Twardowska

 • Michał Bieda

 • Bolesław Gębarski

 • Ewa Michalik

 • Anna Pilarczyk-Sprycha
Back to top
Back to top