Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ogłasza Konkurs na "Oficjalną Maskotkę WPR w Katowicach". W konkursie mogą wziąć udział pracownicy WPR i członkowie ich rodzin. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Maskotka będzie wykorzystywana w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz na wybranych materiałach promocyjnych. Ma się więc ona odwoływać do zakresu działalności i funkcjonowania naszego pogotowia ratunkowego.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Projekty muszą być pracami autorskimi. Praca może być wykonana dowolną techniką. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 30 października 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 dniach od zakończenia przyjmowania prac.

Prace należy składać lub przesyłać na adres: WPR w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 52 z dopiskiem "Konkurs"  z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

Regulamin konkursu zamieszczony jest poniżej.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Szkole Ratownictwa WPR w Katowicach (tel. 32 609 31 57).

j.w.

 Przedłużenie terminu składania prac konkursowych

Wychodząc na przeciw prośbom o przedłużenie terminu zgłaszania prac konkursowych "Oficjalna Maskotka Wpr w Katowicach", postanowiono o nierozstrzyganiu konkursu w pierwszym terminie i przedłużeniu terminu składania prac do dnia 30.11.2015 r.
Dziękujemy za wszystkie złożone do tej pory prace, podlegać będą one ocenie zgodnie z nowym terminem.

Regulamin konkursu

 

Regulamin Maskotki Strona 1

Regulamin Maskotki Strona 2

JEXPIRED

Plebiscyt Dziennika Zachodniego "HIPOKRATES 2015"

Głosuj na nas: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - kliknij w link:Hiporates 2015 - Głosuj WPR w Katowicach

Kliknij w podany wyżej link, zarejestruj się na stronie Dziennika Zachodniego

Jak głosować?`
Głosować można trzema metodami:
1) Wysyłając SMS z prefiksem i numerem kandydata. Koszt SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. Na każdego kandydata można wysłać dowolną liczbę głosów. Każdy głos ma wagę 10 punktów.
2) Głosować można również za pomocą Facebooka. W ciągu doby można oddać jeden głos na każdego kandydata, a waga takiego głosu wynosi 3 punkty.
3) Trzecim sposobem głosowania jest tradycyjny klik. W ciągu doby można oddać 5 głosów na każdego kandydata, waga takiego głosu wynosi 1 punkt.

JEXPIRED

 Dziś (3 bm.) rozpoczęliśmy kampanię społeczną pod hasłem „Ratujemy życie, nie leczymy”. Jej celem jest poinformowanie mieszkańców naszego województwa, jak należy wzywać pogotowie ratunkowe i w jakich przypadkach.

W ubiegłym roku dyspozytorzy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego odebrali 760 tysięcy telefonów od osób wzywających pomocy. Zdecydowana większość tych wezwań była nieuzasadniona. Karetki wyjeżdżały na pomoc więc około 200 tysięcy razy.

- Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy w stanach nagłych i ostrych - wyjaśniał dziś podczas konferencji prasowej Artur Borowicz, dyrektor WPR w Katowicach. - To znaczy, gdy jest zagrożone jej zdrowie lub życie. Jeżeli choruje się przewlekle, od dłuższego czasu, a objawy w danym momencie nam nie zagrażają to wówczas należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, specjalisty lub do poradni nocnej i świątecznej pomocy wyjazdowej.

Ratownicy medyczni nie mają możliwości w ambulansie dokładnie zdiagnozować chorego lub rannego. Dlatego ich zadaniem jest jak najszybciej dowieź poszkodowanego do najbliższego szpitala.

- W 2006 roku zmieniła się ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, a dane statystyczne mówią, że nieuzasadnionych wezwań nam przybywa - wylicza dyr. Borowicz. - Jest ich rocznie już kilkanaście procent. Coraz więcej jest również wezwań tzw. bez wyniku, czyli naszych wyjazdów pod wskazany adres, gdzie na miejscu okazuje się, że nie ma chorego lub poszkodowanego. Takich wyjazdów w pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy około 3,5 tysiąca. Płacą za nie podatnicy.

Wzywając zespół ratowników medycznych do niegroźnego zachorowania, odbieramy szansę uratowania życia osobie bardziej poszkodowanej, np. w wypadku drogowym lub na kopalni. Warto też wiedzieć, że dziś już na pogotowiu nie wypisuje się recept, nie wydaje zwolnień L-4, nie przyjmuje osób gipsowania złamań. Z tymi informacjami, podczas kampanii społecznej „Ratujemy życie nie leczymy”, ratownicy WPR chcą dotrzeć do mieszkańców województwa śląskiego. Kampania potrwa do 26 września br. Wspiera ją Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz „Dziennik Zachodni”.

- Należy wciąż podnosić społeczną świadomość i edukować mieszkańców o systemie opieki zdrowotnej - podkreślała Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. - Mieszkańcy województwa, pacjenci powinni zwracać się o pomoc do właściwej jednostki. Nocną i świąteczną opiekę lekarską świadczą odrębne podmioty, natomiast pogotowie ratunkowe służy nam w sytuacji zagrożenia życia.

W województwie śląskim w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne jeżdżą codziennie do chorych i rannych 155 ambulanse z zespołami ratownictwa medycznego oznaczone jako „S”, czyli z lekarzem oraz oznaczone jako „P” z podstawowymi zespołami ratowników medycznych. Jedna karetka przypada na 29 tysięcy mieszkańców. Te standardy opracowuje wojewoda śląski a zatwierdza je minister zdrowia. Karetki wyjeżdżają więc ze stacji co około trzy minuty. Opracowując Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Śląskiego bierze się pod uwagę ilość mieszkańców na danym terenie, odległości od stacji ratunkowych, statystykę wypadkowości. Obecny plan obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku.

- Niezwykle istotnym elementem ratownictwa medycznego jest również system pozyskiwania kadr - zwracał uwagę dr Adam Klar, prorektor ds rozwoju i dydaktyki WSPS w Dąbrowie Górniczej. - Na naszej uczelni studiują przyszli ratownicy i zdobywają już podczas studiów praktyczne umiejętności zawodowe. Stawiamy bowiem na praktykę. My przygotowujemy kadry ratownictwa medycznego nawet na wypadek konfliktów zbrojnych.

Podczas kampanii społecznej „Ratujemy życie, nie leczymy” WPR w Katowicach, poza akcją medialną będzie również szkolił mieszkańców województwa z udzielania pierwszej pomocy. A w przyszłym tygodniu pokaże nowo wybudowaną stację pogotowia w Katowicach - Kostuchnie.

JEXPIRED

26.6.014 r. ok godz. 11-tej – Dramatyczna akcja ratowników medycznych  na Dworcu PKP  w Katowicach – dwie osoby nie żyją.

W dniu 26.06.2014 r. około godz. 11.00  na Plac Andrzeja w Katowicach przy dworcu wezwano zespół ratwonictwa medycznego do pacjenta który zasłabł. Pracownicy dworca użyli defibrylatora AED i podjęli akcje reanimacyjną którą kontynuował przybyły na miejsce ZRM. Reanimacja okazała się nieskuteczna. W trakcie  czynności podjętych przez ratowników przybyłych na mie]jsce zasłabł jeden z obserwatorów.  Około godz. 11.45   zadysponowano kolejny ZRM który podjął reanimację pacjenta - pomimo podjętych czynności reanimacyjnych pacjent zmarł w drodze do szpitala.

Ratownicy apelują, aby w trakcie podobnych zdarzeń osoby nieudzielajace pomocy nie tworzyły zbiegowiska.

Podkategorie

Back to top
Back to top